Sponsorzy


Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology (Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki

W tym roku odbędzie się IX edycja konferencji Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology. Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom reprezentującym różne dziedziny nauki, zaprezentowania efektów swojej pracy oraz wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w międzynarodowym środowisku. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat w konferencji wzięło udział kilkaset osób, w przeważającej części doktorantów i młodych naukowców prowadzących badania w naukach ścisłych i technicznych. Od kilku lat liczba uczestników kolejnych edycji konferencji utrzymuje się na zbliżonym poziomie, około 100 osób. Goście zagraniczni stanowią czwartą część wszystkich uczestników konferencji. Czasopismo Challenges of Modern Technology (ISSN 2082-2863, http://journal.young-scientists.eu/), w którym publikowane będą teksty przyjęte po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji międzynarodowego Komitetu Naukowego lub Recenzentów zewnętrznych - ma 6 punktów na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Więcej informcji można znaleźć:

Zobacz więcej


Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro