Sponsorzy


Seminarium szkoleniowe pt. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych

 

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w seminarium szkoleniowym pt. Kierunki orzecznictwa sądów
administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r.
na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Wskazać wyraźnie należy, że seminarium wyróżnia się najwyższą jakością. Zaproszenie –
w roli wykładowcy – przyjął m.in. prof. Jan Paweł Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wybitny znawca tytułowej problematyki.
Seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną w szkołach
wyższych oraz jednostkach naukowych PAN (kierownicy działów spraw studenckich, prorektorzy,
dyrektorzy, członkowie komisji stypendialnych), jak również do przedstawicieli sądownictwa
administracyjnego (sędziowie, asystenci), czy aplikantów, adwokatów i radców prawnych. Rola
sądów administracyjnych sprawia, że znajomość orzecznictwa, zwłaszcza wyroków wydanych
w ostatnim czasie, jest niezbędna.
Wyróżnikiem seminarium jest jego charakter. Misja akademicka nakazuje bowiem upowszechnianie
wiedzy. Nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysku, co różni nas od podmiotów
komercyjnych. Dzięki naszym
działaniom możemy zaoferować udział w seminarium w bardzo
atrakcyjnej cenie, która nie wynika z umniejszenia jego jakości.
Wyrażam więc nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie, prosząc o rozpowszechnienie
tej informacji wśród P.T. Współpracowników.
Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń. Rejestracja potrwa do dnia 29 października br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc
organizatorzy dopuszczają zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje (formularz rejestracyjny)
można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl.
Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w seminarium szkoleniowym pt. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Wskazać wyraźnie należy, że seminarium wyróżnia się najwyższą jakością. Zaproszenie – w roli wykładowcy – przyjął m.in. prof. Jan Paweł Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wybitny znawca tytułowej problematyki. Seminarium adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych PAN (kierownicy działów spraw studenckich, prorektorzy, dyrektorzy, członkowie komisji stypendialnych), jak również do przedstawicieli sądownictwa administracyjnego (sędziowie, asystenci), czy aplikantów, adwokatów i radców prawnych. Rola sądów administracyjnych sprawia, że znajomość orzecznictwa, zwłaszcza wyroków wydanych w ostatnim czasie, jest niezbędna. Wyróżnikiem seminarium jest jego charakter. Misja akademicka nakazuje bowiem upowszechnianie wiedzy. Nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysku, co różni nas od podmiotów komercyjnych. Dzięki naszym działaniom możemy zaoferować udział w seminarium w bardzo atrakcyjnej cenie, która nie wynika z umniejszenia jego jakości. Wyrażam więc nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie, prosząc o rozpowszechnienie tej informacji wśród P.T. Współpracowników. Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do dnia 29 października br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc organizatorzy dopuszczają zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje (formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl
 

 Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro