Sponsorzy


Seminarium Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów


Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję o kolejnej inicjatywie Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
jaką jest organizacja 1-dniowego seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów, które odbędzie się już 17 października 2014 r.
Seminarium wyróżnia się najwyższą jakością, a przy tym stanowczo umiarkowaną ceną
w porównaniu do ofert komercyjnych i jest adresowane do osób zajmujących się przyznawaniem
pomocy materialnej w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych PAN.
Impulsem dla organizatorów była nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
która w zakresie pomocy materialnej wprowadziła – od 1 października br. – szereg zmian. Z tego
względu termin naszego seminarium (piątek) z jednej strony nie powinien generować zbyt długiej
nieobecności w pracy osób zajmujących się pomocą materialną. Z drugiej zaś strony chodzi
o to, żeby przejrzeć wnioski stypendialne już złożone i móc wybrać tzw. trudne przypadki do
rozwiązania podczas seminarium.
Zaletą seminarium jest jego warsztatowy charakter i praca w niewielkiej grupie, co ma
wpływ na uporządkowanie i zrozumienie niejasności związanych z przyznawaniem pomocy materialnej.
Dopełnieniem są bezpłatne konsultacje tuż po zakończeniu seminarium. Misja akademicka
nakazuje bowiem upowszechnianie wiedzy. Nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysku,
co różni nas od podmiotów komercyjnych.
Wyrażam więc nadzieję, że nasze inicjatywy zyskają Państwa uznanie. Jednocześnie proszę
o rozpowszechnienie tej informacji wśród Współpracowników.
Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń. Rejestracja potrwa do dnia 12 października br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc
organizatorzy dopuszczają zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje (formularz rejestracyjny)
można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl .
Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o kolejnej inicjatywie Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, jaką jest organizacja 1-dniowego seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbędzie się już 17 października 2014 r. Seminarium wyróżnia się najwyższą jakością, a przy tym stanowczo umiarkowaną ceną w porównaniu do ofert komercyjnych i jest adresowane do osób zajmujących się przyznawaniem pomocy materialnej w szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych PAN. Impulsem dla organizatorów była nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która w zakresie pomocy materialnej wprowadziła – od 1 października br. – szereg zmian. Z tego względu termin naszego seminarium (piątek) z jednej strony nie powinien generować zbyt długiej nieobecności w pracy osób zajmujących się pomocą materialną. Z drugiej zaś strony chodzi o to, żeby przejrzeć wnioski stypendialne już złożone i móc wybrać tzw. trudne przypadki do rozwiązania podczas seminarium. Zaletą seminarium jest jego warsztatowy charakter i praca w niewielkiej grupie, co ma wpływ na uporządkowanie i zrozumienie niejasności związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Dopełnieniem są bezpłatne konsultacje tuż po zakończeniu seminarium. Misja akademicka nakazuje bowiem upowszechnianie wiedzy. Nie jesteśmy nastawieni na osiągnięcie zysku, co różni nas od podmiotów komercyjnych. Wyrażam więc nadzieję, że nasze inicjatywy zyskają Państwa uznanie. Jednocześnie proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród Współpracowników. Jednocześnie informuję, że liczba miejsc w seminarium jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do dnia 12 października br. (przy wyczerpaniu limitu miejsc organizatorzy dopuszczają zamknięcie rejestracji). Dodatkowe informacje (formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie www.fpm.umk.pl.

Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro