Sponsorzy


Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Tegoroczna Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich” to już 7. z cyklu corocznych Konferencji ogólnokrajowych adresowanych do doktorantów w Polsce.

Główne cele Konferencji to przede wszystkim  wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla wszystkich doktorantów w Polsce oraz integrowanie społeczności doktorantów całej Polski.

Czas trwania Konferencji obejmuje 3 dni od piątkowego popołudnia aż do niedzieli włącznie, w tym roku wstępnie przewidziany termin Konferencji to weekend 21-23 listopada 2014r.

Ubiegłoroczną Konferencję „Model funkcjonowania studiów doktoranckich: praktyka, etyka, finansowanie” organizowaną przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów we współpracy z Krajową Reprezentację Doktorantów Honorowym Patronatem objęli:

 

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 • Marszałek Województwa Mazowieckiego,

 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT,

 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP,

 • Akademia Leona Koźmińskiego,

 • Akademia Obrony Narodowej,

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej,

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,

 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN,

 • Instytut Sztuki Polskiej PAN,

 • Politechnika Warszawska,

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

 • Uniwersytet Warszawski,

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 • Wojskowa Akademia Techniczna,

 • Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego,

 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich,

 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych,

 • Poznańskie Porozumienie Doktorantów,

 • Trójmiejskie Porozumienie Doktorantów,

 • Fundacja Politechniki Warszawskiej,

 • Fundacja Alumno.

 

Patroni Medialni:

 

 • RadioAktywne,

 • TVPW (Telewizja Politechniki Warszawskiej),

 • Forum Akademickie.
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro