Sponsorzy


Kongres IEEE

IEEE Region 8 Student & Young Professional Congress (IEEE R8 SYP znany wcześniej jako IEEE R8 SBC) jest wydarzeniem organizowanym co 2 lata, skupiającym ponad 400 młodych absolwentów i studentów kierunków technicznych. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) jest największą organizacją zawodową o charakterze globalnym, która m.in. ustala standardy konstrukcji i pomiarów dla urządzeń elektronicznych (w tym np. standardów wifi oraz bluetooth). IEEE zrzesza ponad 425 tys. członków (pracujących w przemyśle, na uczelniach i w instytucjach rządowych), około 100 000 studentów i doktorantów. 

Studencki Kongres IEEE Regionu 8 jest największą imprezą tego typu na świecie. Ma charakter wielokulturowy, a jego uczestnicy pochodzą z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W tym roku IEEE R8 SYP odbywa się w Krakowie w dniach 6-10 sierpnia. Gości Kongresu podejmie Akademia Górniczo-Hutnicza, która udostępni nowoczesne sale wykładowe. Najważniejsze stałe części trwającego 5 dni Kongresu to sesje plenarne prowadzone przez naukowców i przedstawicieli przemysłu, warsztaty techniczne, warsztaty umiejętności miękkich, prezentacja infrastruktury i najważniejszych laboratoriów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz oficjalna debata kandydatów na Prezydentów całego IEEE oraz na Dyrektorów Regionu. Goście Kongresu będą mieć także okazję zwiedzić najważniejsze zabytki Krakowa, w tym Wawel oraz kopalnię soli w Wieliczce. Organizatorzy przewidują, że w Kongresie weźmie udział ponad 400 młodych naukowców reprezentujących szeroko rozumiane dziedziny nauki związane z elektroniką oraz elektryką.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu znajdują się na oficjalne stronie www.sypkrakow.pl . Rejestracja trwa do 31 maja. 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro