Sponsorzy


Organizatorzy
Komitet Organizacyjny:
Sławomir Olejnik (KRD, SFBCC)
Przemysław Rumianek (KRD)
Adrianna Tarnowska (WPD, PW)
Anna Gayer (PW)
Sławomir Łapiński (PW)
Organizatorzy:
 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.
 
(art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Ust. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.)
 
W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:
reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,
rozwijania samorządności doktoranckiej,
współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
wyrażania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.
Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC)  działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju - Business Centre Club. Dzięki współpracy z BCC ma możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych przedsiębiorców w kraju, które stara się wykorzystywać w  codziennych wysiłkach. Jest to niepowtarzalna okazja do przełamywania barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętności niezbędnych w karierze każdego przedsiębiorcy.
Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą reprezentanci samorządów doktorantów uczelni warszawskich i innych jednostek prowadzących studia doktoranckie. 
Obecnie w skład Porozumienia wchodzą poniższe Uczelnie:
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Obrony Narodowej
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Sztuki Polskiej PAN
Politechnika Warszawska
Szkolła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkolła Wyższa Psychologii Społecznej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynńskiego
Uniwersytet Warszawski 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna
Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej reprezentuje doktorantów na Uczelni i poza nią, wyraża opinie dotyczące kwestji związancyh ze doktorantami na PW oraz broni ich praw. Rada Doktorantów bierze również udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących Uczelni. Posiada swoich przedstawicieli w organach kolegialnych PW takich jak Senat, Rady Wydziałów i inne.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przemysław Rumianek - Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,

Sławomir Olejnik - Prezes Zarządu Fundacji Strudenckie Forum Business Centre Club, doktorant Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej,

Adrianna Tarnowska - Przewodnicząca Warszawskiego Porozumienia Doktorantów, doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,

Anna Gayer - Przewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej, doktorantka Wydziału Środowiska Politechniki Warszawskiej,

Michał Gajda - Członek Zarządu Fundacji Politechniki Warszawskiej, doktorant Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej,

Sławomir Łapiński  - Przewodniczący Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej (2012-2013), Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (2013), doktorant Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,

 

ORGANIZATORZY:

 

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

 

 • reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,
 • rozwijania samorządności doktoranckiej,
 • współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,
 • wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,
 • budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,
 • wyrażania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,
 • opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,
 • występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

 

 

Studenckie Forum Business Centre Club (SFBCC)  działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju - Business Centre Club. Dzięki współpracy z BCC ma możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych przedsiębiorców w kraju, które stara się wykorzystywać w  codziennych wysiłkach. Jest to niepowtarzalna okazja do przełamywania barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętności niezbędnych w karierze każdego przedsiębiorcy.


 

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów tworzą reprezentanci samorządów doktorantów uczelni warszawskich i innych jednostek prowadzących studia doktoranckie. 

Obecnie w skład Porozumienia wchodzą poniższe Uczelnie:

 

 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Obrony Narodowej
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Instytut Sztuki Polskiej PAN
 • Politechnika Warszawska
 • Szkolła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkolła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynńskiego
 • Uniwersytet Warszawski 
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej reprezentuje doktorantów na Uczelni i poza nią, wyraża opinie dotyczące kwestji związancyh ze doktorantami na PW oraz broni ich praw. Rada Doktorantów bierze również udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących Uczelni. Posiada swoich przedstawicieli w organach kolegialnych PW takich jak Senat, Rady Wydziałów i inne.

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro