Sponsorzy


O Konferencji

Konferencja Praca, biznes, nauka – perspektywy dla doktorantów, organizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Studenckie Forum Business Centre Club, ma na celu zwrócenie uwagi środowiska doktorantów na szanse rozwoju i korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem. Konferencja organizowana jest w ramach Festiwalu BOSS, który swym zasięgiem obejmuje 18 miast w Polsce. Partnerami konferencji są Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Business Centre Club oraz Rektor Politechniki Warszawskiej.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2014 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Głównymi tematami, które zostaną poruszone w ramach konferencji w odniesieniu do sytuacji doktorantów są:

 • perspektywy rozwoju naukowego,
 • kariera zawodowa,
 • finansowanie nauki,
 • komercjalizacja wyników badań,
 • konkurencyjność,
 • programy badawcze,
 • wsparcie agend krajowych i międzynarodowych,
 • transfer wiedzy,
 • innowacyjność w obszarach odpowiadających ponadregionalnym specjalizacjom,
 • wsparcie działalności badawczo rozwojowej,
 • wsparcie parków naukowo technologicznych.

Współpraca środowiska nauki z biznesem, wspólna realizacja innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, zwiększa w sposób bezpośredni szanse na komercjalizację wyników badań. Dzięki wzajemnej współpracy na linii nauka-biznes rosną również szanse uzyskania dofinansowania  badań naukowych prowadzonych przez młodych ludzi świata nauki oraz możliwości na ich wdrożenie. Inteligentny rozwój umożliwia skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługii technologie.
Na konferencji zostaną przedstawione wyzwania jakie niesie dla przedstawicieli biznesu i nauki nowy okres programowania w Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Swoją perspektywę dotyczącą wykorzystania środków na badania i rozwój zaprezentuje również Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W programie konferencji przewidziano również zagadnienia związane z perspektywami stojącymi przed doktorantami pod względem kariery zawodowej, rozwoju, finansowania nauki, zdobywania doświadczenia.


Dodatkowe zagadnienia, które pojawią się w trakcie spotkania:

 • możliwości wpływania na rozwój nauki, zapewnienia kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającym potrzebom gospodarki i rynku pracy,
 • zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym,
 • modernizacja szkolnictwa wyższego wynikająca ze współpracy nauki z biznesem,
 • rozwój programów studiów doktoranckich, zamawianie programów studiów doktoranckich,
 • rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni.

Podczas Festiwalu BOSS, w ramach którego organizowana jest konferencja, w każdym z 18 miast biorących udział w festiwalu, odbywać się będą warsztaty, konferencje, szkolenia, case study i wystąpienia inspiracyjne w 2 do 6 modułach tematycznych. Ważnym aspektem jest również podejście jakościowe do Festiwalu oraz nastawienie się na osoby, które chcą się rozwijać lub szukają inspiracji.

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro