Sponsorzy


Konferencje w Polsce

W Polsce:

 

GRUDZIEŃ 2014


 • Problemy interdyscyplinarne w endokrynologii. Poznań, 12-13 grudnia 2014 roku

 http://www.symposion.pl/problemy-endokrynologii/list-powitalny

 

 • Edukacja zdrowotna w szkole, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Metodyczna. Stalowa Wola, 12 grudnia 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2014

http://www.kul.pl/konferencja-edukacja-zdrowotna-w-szkole,art_56310,1416514200,0.html

 

 

MARZEC 2015

 

 • Economy Today. Interdisciplinary Approach To Contemporary Economic Challenges. Łódź, 12-13 marca 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2014

 http://www.ikndeksoc.uni.lodz.pl/economy-today-conference

  

 • II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie”, Wrocław, 20-21 marca 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.01.2015

www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm

  

 • Dziecko - świadek wyjątkowy. Ochrona psychologiczna i prawna dziecka w postępowaniu sądowym. 

Kraków, 27-29 marca 2015. Ter. 22.02.2015

http://swiadekwyjatkowy.wordpress.com/okonferencji/

  

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia". Giżycko, 25-27 marca 2015. Ter. 22.02.2015

http://zdrowie.wsb.net.pl/

 

 

KWIECIEŃ 2015

 

 • International Communication Association (ICA) 2015 Regional Conference -- Expanding Communication: 

Old Boundaries and New Frontiers. Łódź, 9-11 kwietnia 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1.12.2014

www.ica.uni.lodz.pl

 

 • Konferencja - "(Gen)etyczna przyszłość człowieka". Rzeszów, 16-17 kwietnia 2015, ter. 22.03.2014 

http://www.bil.org.pl/images/stories/szkolenia/2014/2014_10_10_Konferencja_genetyczna.pdf

 

 • Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie na temat: Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym  Polski i Unii Europejskiej. Elbląg, 9 kwietnia 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.01.2014

http://www.euh-e.edu.pl/pl/art_6026.html

 

 • The Holocaust and the Contemporary World - Interdisciplinary Conference. Kraków, 23-24 kwietnia 2015, ter. 15.01.2015

www.holocaustworld.ug.edu.pl

 

 • Badania interdyscyplinarne w architekturze. Gliwice, 23-24 kwietnia 2015. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2014

http://biwa.polsl.pl/

 


MAJ 2015

 

 • 2015 2nd International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering. Warszawa 12-13 maja 2015.

Ter. 01.01.2015

http://www.icbpe.org/

 

 • VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2015. Poznań, 15 maja 2015. 

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.12.2014

http://www.wsl.com.pl/wsl-forum-2015

 

 

CZERWIEC 2015

 

 • Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania. Kraków, 17 czerwca 2015. 

  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2014

http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia.html

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro