Sponsorzy


Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników

Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników

 

Miejsce, data: Wrocław, 24-26 kwietnia 2014 r.


Organizator: Studenckie Koło Naukowe Systematyków Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Biologii „Cerebum” Uniwersytetu Wrocławskiego

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat środowiska Dolnego Śląska, poznanie aktualnych problemów badawczych, wymiana doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami. Konferencja ma charakter cykliczny, w tym roku odbędzie się już trzecia jej edycja. Niniejsza konferencja jest rozszerzoną wersją konferencji „Środowisko Wrocławia oczami przyrodników”, która organizowana była w latach 2009-2011. Niniejsza konferencja jest skierowana przede wszystkim do studentów i doktorantów zainteresowanych przyrodą Dolnego Śląska w różnych jej aspektach. 

Więcej informacji można znaleźć:

Zobacz więcej

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro