Sponsorzy


IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

IV Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

 

Miejsce, data: Rogów (ośrodek SGGW), 14-16 kwietnia 2014 r.

 

Organizator: Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej

Już po raz czwarty Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej organizuje Wyjazdową Sesję Naukową Doktorantów PŁ, podczas której doktoranci zaprezentują swoje osiągnięcia naukowe w formie wystąpień ustnych oraz posterów. Językiem konferencji, tak jak w zeszłych edycjach będzie język angielski. Organizatorzy przewidują także dwa szkolenia dla uczestników, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zostanie również wydana książka z recenzowanymi artykułami pokonferencyjnymi.

 

Więcej informacji można znaleźć:

Zobacz więcej

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro