Sponsorzy


III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

 

Miejsce, data: Toruń, 16-18 czerwca 2014 r.

 

Organizator: Samorząd Doktorantów, Samorząd Studencki i Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Celem Konferencji jest upowszechnianie wiedzy w zakresie pomocy materialnej, wyszkolenie ekspertów, skupienie osób zajmujących się pomocą materialną oraz stworzenie forum wymiany tzw. dobrych praktyk oraz rozwiązywania problemów związanych z przyznawaniem tejże pomocy. Konferencja skierowana jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej w szkołach wyższych, przede wszystkim członków komisji stypendialnych lub doktoranckich ale również przedstawicieli Samorządów Doktorantów, osób tworzących regulaminy dotyczące w/w świadczeń, akty prawne oraz ekspertów PKA. Tematyką przedstawioną podczas konferencji będzie: podział funduszu pomocy materialnej; tworzenie regulaminu przyznawania pomocy materialnej; statusu prawnego potencjalnych beneficjentów; systemu organów przyznających pomoc materialną; świadczenia pomocy materialnej; postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej; odpowiedzialność dyscyplinarna i karna; zwrot świadczeń nienależnie pobranych; dostęp do informacji publicznej; ochrona danych osobowych – w tym również kwestie związane ze stypendium doktoranckim i tzw. stypendium projakościowym.

Więcej informacji można znaleźć:

Zobacz więcej

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro