Sponsorzy


II Tydzień Zrównoważonej Energii

II Tydzień Zrównoważonej Energii

 

Miejsce, data: Warszawa, 19-23 maja 2014 r.

 

Organizator: Wydział Energetyki i Paliw, AGH w Krakowie

Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE) jest ogólnopolskim wydarzeniem energetycznym, nawiązującym do obchodów największego europejskiego wydarzenia energetycznego - The European Union Sustainable Energy Week. II edycja TZE obejmuje zagadnienia zrównoważonego rozwoju energetycznego, odnawialnych źródeł energii, energii jądrowej, efektywności energetycznej, zarządzania energią w budynkach oraz czystych technologii węglowych. W ramach TZE odbywa się m.in.: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energia - Ekologia - Etyka, Park Energetyczny (tj. pokaz urządzeń wiodących firm z branży energetyki), szkolenia tematyczne, wyjazdy naukowe do obiektów energetycznych, dni otwarte dla szkół, pokazy filmowe, konkursy i wiele innych.

Tydzień Zrównoważonej Energii skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników, doktorantów i studentów uczelni wyższych, pracowników firm z branży energetycznej, samorządowców, uczniów szkół oraz wszystkich zainteresowanych osób.

Więcej informacji można znaleźć:

Zobacz więcej

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro