Zarząd
Sponsorzy


Zarząd

Prezydium Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Michał Gajda

mail: michal.gajda@krd.edu.pl

tel.:  603-196-471


Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych: Zarządzanie wdrażaniem innowacji, komercjalizacja wiedzy, współpraca uczelni wyższych z otoczeniem

Zainteresowania/hobby: podróże, bieganie, jazda na rowerze, gry strategiczne

 

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

mgr inż. Jagoda Kicielińska

mail: jagoda.kicielinska@krd.edu.pl


Jednostka Naukowa: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk

Obszar badań naukowych: Zastosowanie szczepionek na bazie modyfikowanych komórek dendrytycznych w terapii przeciwnowotworowej

Zainteresowania/hobby: turystyka górska, kino współczesne, fotografia

Obszar działań:

 • Współpraca i koordynowanie działań Rzecznika Praw Doktoranta
 • Dążenie do zrównania statusu prawnego wszystkich doktorantów w Polsce
 • Dalszy rozwój oraz organizacja konkursów Prodok i ProPAN

 

 

Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

mgr inż. Tomasz Dobosz

mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl


Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Obszar badań naukowych: Modelowanie przepływu urobku w maszynach podstawowych górnictwa odkrywkowego

Zainteresowania/hobby: Pływanie na windsurfingu, gra w piłkę ręczną, jazda na nartach, motoryzacja

Obszar działań:

 • Działania na rzecz zwiększenia świadomości doktorantów w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego wśród doktorantów
 • Granty (współpraca z NCN, NCBiR, FNP, MNiSW)

 

 

Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

mgr Weronika Stodółka

mail: weronika.stodolka@krd.edu.pl 


Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Obszar badań naukowych: Przeszłość sportowa i obecna aktywność fizyczna a kondycja biologiczna osób dorosłych i starszych

Zainteresowania/hobby: snowboard, lekkoatletyka, rolki, rower, masaż

Obszar działań:

 • Koordynacja działań pełnomocników Zarządu KRD
 • Wspieranie porozumień lokalnych i branżowych
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania w celu aktywizacji doktorantów

 


Członkowie Zarządu


mgr inż. Dorota Jeziorowska

mail: dorota.jeziorowska@krd.edu.pl


Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar badań naukowych: Opracowanie metody doboru optymalnego sposobu udostępnienia złoża w kopalni podziemnej, efektywność energetyczna w górnictwie

Zainteresowania/hobby:  narciarstwo, żeglarstwo, energetyka, zrównoważony rozwój, meteorologia, pisanie felietonów

Obszar działań:

 • Umiejętności miękkie w programie studiów doktoranckich
 • Projekt pilototażowy szkoleń dla samorządów doktoranckich z zakresu umiejętności miękkich
 • Promocja wśród społeczności doktoranckiej współpracy naukowej z podmiotami z sektora gospodarki i biznesu
 • Pozyskiwanie partnerów merytorycznych oraz środków na działalność projektową KRD
 • Działania na rzecz zwiększania świadomości doktorantów w pozyskiwania środków na badania naukowe

 

   

mgr Michał Nowak

mail: michal.nowak@krd.edu.pl


Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Obszar badań naukowych: Pozasądowe formy rozwiązywanie sporów sportowych

Zainteresowania/hobby: sport, prawo, finanse, gospodarka, turystyka

Obszar działań:

 • Współpraca z komisją prawną
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych
 • Kwestie prawno-legislacyjne
 • Jakość kształcenia

 

 

 

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

mail: ewelina.pabjanczyk-wlazlo@krd.edu.pl 


Uczelnia: Politechnika Łódzka

Obszar badań naukowych: Biomateriały włókniste i porowate, polimery do zastosowań medycznych

Zainteresowania/hobby: komercjalizacja wiedzy, przedsiębiorczość akademicka, Project Management

Obszar działań:

 • Współpraca międzynarodowa
 • Badania opinii społecznej środowiska doktorantów RP
 • Public relations

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro