O Rzeczniku Praw Doktoranta
Sponsorzy


O Rzeczniku Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta

 

 Marcin Dokowicz


mgr Marcin Dokowicz 

mail: marcin.dokowicz@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obszar badań naukowych: Fizykochemia mikrokropel osadzonych na powierzchniach heterogenicznych

Zainteresowania/hobby: Szkolnictwo wyższe, jakość kształcenia, prawo, pływanie, zdrowa żywność


Rzecznik Praw Doktoranta (RPD) działający przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, stoi na straży obrony praw i interesów doktoranta określonych w obowiązujących aktach normatywnych, a także wynikających z zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

 

Do zadań Rzecznika należy:

  • analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta
  • opracowywanie oraz wydawanie niezależnych sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem praw doktorantów
  • podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach doktorantów u organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw doktoranta
  • prowadzenie kampanii informacyjnych oraz innych działań zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie praw i obowiązków doktoranta

 

RPD we współpracy z Zespołem Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta wydaje również opinie prawne na indywidualne zapytania doktorantów, które kierowane są do Rzecznika za pomocą odpowiedniego Formularza Wnioskodawcy do Rzecznika Praw Doktoranta.

 

Jeśli zatem znajdujesz się w trudnej, czy niezrozumiałej dla Ciebie sytuacji prawnej, bądź uważasz, że Twoje prawa i wolności jako doktoranta są naruszane, albo doktorant znajdujący się w takim położeniu jest Ci znany, skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Doktoranta i poinformuj również swoje środowisko akademickie o takiej możliwości.

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro