Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sponsorzy


Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Anna Mrozowska

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pełniona funkcja: Członek Rady Głównej, Komisja Ekonomiczno-Prawna, Komisja Kształcenia

 

Marcin Dokowicz

 

mgr Marcin Dokowicz 

mail: marcin.dokowicz@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obszar badań naukowych: Fizykochemia mikrokropel osadzonych na powierzchniach heterogenicznych

Zainteresowania/hobby: Szkolnictwo wyższe, jakość kształcenia, prawo, pływanie, zdrowa żywność

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro