Pełnomocnicy Zarządu
Sponsorzy


Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnik ds. Uniwersytetów (DFUP):

 

Sylwia Szyc

 

mgr Sylwia Szyc

syl.szyc@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar badań naukowych: Północnokoreańskie dzieci oraz młodzież w Polsce w latach 1951 - 1959.

Zainteresowania: Historia najnowsza, historia i kultura Dalekiego Wschodu, nowe media, astronomia.

 

 

 

Pełnomocnik ds. Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

 

Wiola Sobczak

mgr inż. Wioleta Sobczak 

Przewodnicząca Rady Doktorantów SGGW

Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Obszar badań naukowych: Zmienność i współzależność cen produktów ogrodniczych i ich relacje w odniesieniu do dochodów konsumentów i producentów, stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw, sektor usług dla rolnictwa i ogrodnictwa - kierunki rozwoju.

Zainteresowania: Muzyka instrumentalna, taniec towarzyski.

 

 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością

 

Wojciech Figiel

mgr Wojtek Figiel


Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów z Niepełnosprawnością, Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Doktorantów, Przedstawiciel doktorantów w Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia i Komisji ds. studiów Doktoranckich

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym

Obszar badań naukowych: Translatoryka

Zainteresowania: Translatoryka, analiza dyskursu, socjologia.


 


Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych

Karolina Janikowska

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro