Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
Sponsorzy


Skład osobowy

Przewodniczący


mgr inż. Łukasz Jan Niewiara

lukniewiara@fizyka.umk.pl

Zakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obszar badań: Doktorat realizowany z zakresu automatyki – zajmuje się sterowaniem napędami elektrycznymi z silnikami PMSM, energoelektronika oraz sterowaniem z wykorzystaniem regulatorów od stanu oraz sztucznych sieci neuronowych.

Zainteresowania/hobby: sport (głównie rugby), elektronika, historia Polski.

Informacje dodatkowe:

Członek Samorządu Doktorantów UMK

Przewodniczący Uczelnianej Rady Doktorantów UMK

 

 


mgr Olena Kulykovets

olena.kulykovets@interia.pl

Obszar badań: Product placement w Polsce i jego wpływ na decyzje zakupowe Polaków. Badania dotyczą wybranych mediów i realizowane są na różnych grupach populacyjnych. Są to badania ilościowe jak i jakościowe.

Zainteresowania/hobby: Największym zainteresowaniem jest marketing, szczególnie marketing niestandardowy. Interesuje się także szeroko występowaniem takiego zjawiska jak globalizacją a także rozwój zrównoważony. W szczególności można wymienić neuromarketing i wszystkie elementy z nim związane. Jako hobby zajmuje się „minigardeningiem” - rośliny doniczkowe i wodne. W wolnej chwili czyta literaturę popularnonaukową i klasyczną a także uczestniczys w różnego rodzaju wolontariatach.

Informacje dodatkowe:

Członek Zespołu ds. Europejskiej Karty Naukowca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wolontariusz - Szlachetna Paczka (2009 - 2015)

Wolontariusz - Akademia Przyszłości (2013 - 2015)

 

 


mgr Olga Shtyka

olga.shtyka@edu.p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Obszar badań: Procesy perkolacji oraz nasiąkania struktur  porowatych płynami dwufazowymi

Zainteresowania/hobby: Mehndi, podróżowanie, bieg

Informacje dodatkowe:

Samorząd Doktorantów PŁ;  

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy;  

Związek Ukraińców w Polsce. Koło w Łodzi 

 

mgr Artur Wieczorek

arturwieczorek@gmail.com

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Obszar badań:

Zainteresowania/hobby:

Informacje dodatkowe:


Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro