Komisja ds. Public Relations
Sponsorzy


Skład osobowy

Przewodniczący

mgr inż. Elżbieta Wyraz

ela.wyraz@gmail.com

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Obszar badań naukowych: szeroko rozumiana logistyka, magazynowanie, technologie montażu, transport

Zainteresowania: Wszechstronne i aktywne! Przede wszystkim podróże (na swoim koncie ma już 14 krajów), kultura (teatr, opera, filharmonia), książki (w szczególności te kryminalne), nowinki techniczne, sport (żeglarstwo i fitness oraz motocross i żużel – niestety tylko jako widz)

 

Sekretarz


mgr Iwona Sulowska

iwonasul@gmail.com

Sekretarz Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich

Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Obszar badań naukowych: Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Fizjoterapia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą odnowy biologicznej w sporcie oraz wpływu treningu funkcjonalnego na jakość podstawowych wzorców ruchowych u sportowców, głównie u biegaczy.

Zainteresowania: sport (trenuje biegi długodystansowe), muzyka (członek zespołu muzycznego, w którym gra na instrumentach klawiszowych)

 

mgr inż. Anita Ilska

anita.ilska@edu.p.lodz.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów (WTMiWT), Członek Uczelnianej Rady Doktorantów PŁ

Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Obszar badan naukowych: włókiennicza inżynieria mechaniczna, biomateriały, wyroby kompresyje, wyroby sportowe

Zainteresowania/hobby: sporty siłowe, projektowanie, architektura tekstyliów, książki, podróże


mgr Róża Zuzanna Różańska

roza.rozanska88@gmail.com

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Obszar zainteresowań naukowych:
francuska, włoska i angielska muzyka w XVII i XVIII stuleciu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, dworski mecenat artystyczny w XVII i XVIII wieku w świetle nauk o zarządzaniu, w szczególności działalność Ludwika XIV i Augusta Mocnego, magnacki mecenat artystyczny w Rezcpospolitej XVII i XVIII stulecia, życie oraz twórczość operowa i klawesynowa G. F. Haendla, starodruki muzyczne z byłej Pruskiej Biblioteki w Berlinie przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej, francuskie druki muzyczne z kolekcji Książąt Czartoryskich

Zaintereowania/hobby: nader nudne i konwencjonalne – sztuka, kultura i historia Europy XVI do XVIII wieku, muzyka barokowa i rokokowa, gra na klawesynie, język angielski a w szczególności poezja metafizyczna i dzieła Williama Shakespeare'a; marzy o lekcjach fechtunku.

 

mgr Ewa Skorupska

ewa_d23@wp.pl

Polska Akademia Nauk w Łodzi, Asystent w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Obszar badań naukowych: Wykorzystanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele stałym do badania układów typu gość - gospodarz złożonych z leku oraz mezoporowatej nanokrzemionki pełniącej rolę nośniku leku.

Zainteresowania/hobby: Szachy, sport, podróże.

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro