Komisja ds. Public Relations
Sponsorzy


O Komisji ds. Public Relations

W celu organizowania i prowadzenia działań public relations, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołuje Komisję ds. Public Relations. Członkowie Komisji wykonują swoją pracę społecznie. 

Nadrzędnym celem powołania Komisji jest wspieranie działalności promocyjnej KRD poprzez:

  1. wyznaczanie celów i kierunków strategii public relations w porozumieniu z Zarządem,
  2. prowadzenie aktywnego medialnego i marketingowego wsparcia działalności KRD,
  3. informowanie mediów o pracach i kierunkach działania KRD,
  4. dystrybucję do środków masowego przekazu i do elektronicznych form komunikacji KRD informacji prasowych oraz innych materiałów o charakterze prasowym,
  5. kontakty z redakcjami i dziennikarzami oraz organizacja spotkań prasowych,
  6. przygotowanie i stała aktualizacja bazy adresowej mediów oraz konferencji wchodzących w zakres zainteresowań KRD.
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro