Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii
Sponsorzy


O Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii

W celu poznania opinii społecznej środowiska doktorantów Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołała Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii. Komisja jest ciałem inicjatywno-doradczym, a jej członkowie wykonują swoją pracę społecznie. 

Do kompetencji Komisji należy w szczególności:

  1. zbieranie informacji o postawach i opiniach oraz trendach w społeczności doktorantów,
  2. sporządzanie analiz i raportów w oparciu o zebrane informacje,
  3. opracowywanie projektów opinii w oparciu o dokonane analizy,
  4. współpraca z Komisją ds. Public Relations w celu prowadzenia działalności promocyjnej i upowszechniającej wyniki badań i analiz Komisji.  
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro