Komisja ds. PAN
Sponsorzy


Komisja ds. PAN

Przewodnicząca Komisji ds. PAN

 

mgr Anna Katarzyna Zaleszczyk

Instytut Psychologii PAN w Warszawie.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN

Kontakt: anna.katarzyna.zal@gmail.com

Obszar badań naukowych: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie w Katedrze Psychoprofilaktyki Patologii Społecznej. W trakcie studiów magisterskich wyjechała na półroczne stypendium na Universitetet i Tromsø do Norwegii. Obecnie doktorantka w Instytucie Psychologii PAN. W kręgu jej zainteresowań naukowych jest psychologia sądowa oraz wsparcie readaptacji. Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN na kadencję 2015.

Zainteresowania: Jej pasją są podróże i czytanie książek.

 

 

Członkinie Komisji ds. PAN

 

mgr Martyna Łupicka

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie

Członek Rady Samorządu Doktorantów PAN

Kontakt: m.lupicka@pan.olsztyn.pl

Obszar badań naukowych: Molekularne podstawy procesów patologicznych zachodzących w macicy.

Zainteresowania/hobby: Malarstwo, taniec, kino, wycieczki rowerowe.

 

mgr inż. Aleksandra Man-Kupisińska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Obszar badań naukowych: Badania strukturalne i biologiczne konsekwencje oddziaływań pomiędzy ludzkimi lektynami a bakteryjnymi endotoksynami (lipopolisacharydami) przy użyciu m.in. powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) oraz spektroskopii STD-NMR.

Zainteresowania: Podróże małe i duże, biografie.

 


mgr inż. Natalia Michalak

Instytutu Fizyki Molekularnej w Poznaniu.

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN

Kontakt: natalia.michalak@ifmpan.poznan.pl

Obszar badań naukowych: Absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalności Inżynieria Chemiczna. W swojej pracy naukowej zajmuje się wzrostem i właściwościami nanocząstek Au, Co i Ni na powierzchni cienkich warstw tlenków żelaza wytworzonych na monokryształach Pt(111) i Ru(0001).

Zainteresowania: Jej pasją jest gotowanie, wolne chwile spędza w towarzystwie przyjaciół lub przy dobrej książce.

 

 

Regulamin Komisji ds. PAN

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro