Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii
Sponsorzy


Prowadzone projekty i badania

Projekty w realizacji:

RAPORT Z BADAŃ
ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

1. Badania dotyczące kwestii związanych z mobilnością doktorantów

2. Badania do celów sporządzenia Diagnozy studiów doktoranckich Badania zrealizowane:

1. Raport z badan ankietowych:

ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH - 18.03.2015

 


 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro