Komisja ds. Mobilności Doktorantów
Sponsorzy


O Komisji ds. Mobilności Doktorantów

W celu rozwijania i umacniania kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi doktorantów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołuje Komisję ds. Mobilności Doktorantów. Komisja jest ciałem inicjatywno-doradczym Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a jej członkowie wykonują swoją pracę społecznie. 

Do kompetencji Komisji ds. Mobilności Doktorantów  należy w szczególności:

  1. Przygotowywanie raportów na zlecenie Zarządu dotyczących mobilności doktorantów.
  2. Aktywny udział w przygotowywaniu projektów dotyczących mobilności doktorantów na zlecenie Zarządu.
  3. Budowanie świadomości na temat możliwości wymiany międzynarodowej dla doktorantów.
  4. Promocja dobrych praktyk w zakresie mobilności młodych naukowców.
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro