Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej
Sponsorzy


Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

W celu rozwijania i umacniania kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi doktorantów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów powołuje Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej. Komisja jest ciałem inicjatywno-doradczym Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a jego członkowie wykonują swoją pracę społecznie.

Do kompetencji Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w szczególności należy:

 

  • przedstawianie Zarządowi propozycji kierunków współpracy międzynarodowej i przynależności do międzynarodowych organizacji zrzeszających doktorantów,
  • na zlecenie Zarządu przygotowywanie i realizowanie polityki zagranicznej KRD, w tym przygotowanie dokumentów i raportów dotyczących współpracy międzynarodowej,
  •  przedstawianie Zarządowi propozycji kierowania za granicę przedstawicieli KRD spośród członków Komisji. 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro