Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii
Sponsorzy


Skład osobowy

Przewodniczący

 

Rafał Miśko

Rafal Miśko

rafal.misko@pwr.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Obszar badan naukowych: Wzrost i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i jego uwarunkowania

Zainteresowania/hobby: bieganie, podróże, transport publiczny

 

Sekretarz

 

Justyna Morman

Justyna Morman

Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej

jmorman@pk.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Krakowska, Wydział Inzynierii Ladowej

Obszar badan naukowych: Geotechnika, Geologia inżynierska, Mechanika gruntów, Hydrogeologia

Zainteresowania/hobby:  żeglarstwo, turystyka górska, rolki, medycyna ratunkowa

 

 

 

Anita Ilska

Anita Ilska

anita.ilska@edu.p.lodz.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów (WTMiWT), Członek Uczelnianej Rady Doktorantów PŁ

Uczelnia: Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Obszar badan naukowych: włókiennicza inżynieria mechaniczna, biomateriały, wyroby kompresyje, wyroby sportowe

Zainteresowania/hobby: sporty siłowe, projektowanie, architektura tekstyliów, książki, podróże

 

 

 Anna Dawidowicz

Anna Dawidowicz

ankadawidowicz@gmail.com

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Wydzial Historyczny

Obszar badan naukowych: Historia, historia i kultura Żydów, epigrafika hebrajska

Zainteresowania/hobby: podróże rowerowe, wędrówki górskie

 

Weronika Urban

Weronika Urban

Przewodnicząca Rady Doktorantów Instytutu Socjologii

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

Obszar badan naukowych: :Przestrzeń życia codziennego jako jeden z obszarów wyznaczania oraz ucieleśniania granic, różnic między płciami

Zainteresowania/hobby: żeglarstwo, współczesny teatr polski

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro