Lokalne
Sponsorzy


Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich

Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich (PDUK) stanowi platformę współpracy dla ogółu krakowskich doktorantów. Akt założycielski został podpisany w grudniu 2005 roku przez przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Pedagogiczna (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Akademia Rolnicza (obecnie: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Papieska Akademia Teologiczna (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. Było to pierwsze porozumienie lokalne w Polsce, skupiające doktorantów z jednego regionu.

Do głównych zadań Porozumienia należy Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów uczelni krakowskich, wymiana informacji i doświadczeń, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami doktoranckimi, rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów uczelni krakowskich, promocja i aktywizację życia doktorantów uczelni krakowskich oraz wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów uczelni krakowskich.

Realizując zadania Porozumienia, corocznie wybierany Przewodniczący uczestniczy w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Rady Miasta i innych organów, w których nie może zabraknąć głosu doktorantów. Organizacja prac porozumienia służy natomiast realizacji celów związanych z samorządnością i życiem krakowskich doktorantów.

Obecnie Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich tworzy 15 ośrodków naukowych, będąc tym samym największych oraz najstarszym porozumieniem lokalnym w Polsce. Skład Rady PDUK stanowią prawie wszystkie uczelnie państwowe w Krakowie prowadzące studia doktoranckie oraz (co wydaje się być dosyć znaczącym faktem) aż pięć Instytutów Polskiej Akademii Nauk, których głos stanowi 25% głosów porozumienia.

 


Władze Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich

 
Przewodnicząca:

 

mgr inż. Magdalena Kurek

magdalena.kurek@agh.edu.pl

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar badań naukowych: Doskonalenie procesów wytwórczych i metod zarządzania nimi w przemyśle metali nieżelaznych.

Zainteresowania: Podróże, taniec, marketing w metaforach. 


Sekretarz:

 
mgr Kinga Masłoń

Uczelnia: Akademia Ignatianum w KrakowieCzłonkowie Rady:

 • mgr Anna Misiuda (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)
 • mgr Krzysztof Augustyn (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 • mgr Maciej Jagódka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • mgr Karolina Dukała (Uniwersytet Jagielloński)
 • mgr Wojciech Cichoń Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • mgr Marek Żołądek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • mgr inż. Witold Trela (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
 • mgr inż. Marcin Styrna Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie)
 • mgr Magdalena Owczarek (Instytut Botaniki PAN)
 • mgr inż. Bartłomiej Rachwał (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)
 • mgr inż. Katarzyna Kubok (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)
Zobacz więcej:

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI KRAKOWSKICH

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro