Branżowe
Sponsorzy


Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych - PDUR

Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych to inicjatywa doktorantów uczelni rolniczych mająca na celu wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń. Główne cele PDUR to reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów, wymiana informacji i doświadczeń oraz podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi.

Porozumienie zrzesza obecnie doktorantów z 7 uczelni:


  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

Władze Porozumienia Doktorantów Uczelni Rolniczych

 
Przewodniczący:


mgr inż. Maciej Sykut


Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Wiceprzewodnicząca

 
mgr inż. Wioleta Sobczak 


Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Sekretarz:

 
mgr inż. Mateusz Niedbała 

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Kontakt:

Akademicka 13

20-950 Lublin

e-mail: pdur.pl@gmail.com


Zobacz więcej:

POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI ROLNICZYCH


Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro