Poprzednie władze
Sponsorzy


VIII Kadencja - 2012/2013

Przewodniczący Zarządu


 Robert Kiliańczyk

 

mgr Robert Kiliańczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu

 

Anna Mrozowska

 

 

mgr Anna Mrozowska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Sekretarz Zarządu

 

Łukasz Adrian

 

 

mgr inż. Łukasz Adrian

Politechnika Łódzka

 

 

 

Członkowie Zarządu

 

Damian Dudała

 

mgr Damian Dudała

Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

 

Karina Nowak

 

mgr Karina Nowak

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

 

 

Dominik Walczak

 

 

mgr Dominik Walczak

Uniwersytet Gdański

Komisja Rewizyjna

 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 


Wojciech Cichoń

 


mgr Wojciech Cichoń

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 


Członkowie Komisji Rewizyjnej


mgr inż. Bartłomiej Ferra

Politechnika Gdańska


Jarosław Kłodziński

 

 

mgr Jarosław Kłodziński

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

 

Paweł Maślak

 

 

mgr inż. Paweł Maślak

Politechnika Wrocławska

 

 

 mgr Magdalena Michalik-Sztumska

 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

mgr Dominik Bień - Uniwersytet Gdański

 

mgr Ewelina Dyląg - Uniwersytet Jagielloński

 

Pełnomocnicy Zarządu

 

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami mgr Krzysztof Budka

- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

  

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością - działania na rzecz osób z niepełnosprawnością realizuje mgr Damian Dudała, członek Zarządu KRD - Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych - mgr Tomasz Kubiak

- Pomorski Uniwersytet Medyczny

 

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej - mgr Klaudia Proniewska

- Akademia Górniczo-Hutnicza

  

Delegat do organizacji Eurodoc - mgr inż. Marcin Styrna

- Politechnika Krakowska

 

Pełnomocnik ds. Uniwersytetów - mgr Krzysztof Zawadzki

- Uniwersytet Wrocławski

 

Komisja Prawna

 

mgr Adrian Kalinowski (Uniwersytet Szczeciński)

mgr Piotr Kitowski (Uniwersytet Gdański)

mgr Paweł Libertowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Ilona Sądel-Bendkowska (Polska Akademia Nauk)

mgr Magdalena Skiba (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Wojciech Wyszyński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)


Komisja ds. Uczelni Technicznych


mgr inż. Sławomir Łapiński (Politechnika Warszawska)

mgr inż. Monika Kulisz (Politechnika Lubelska)

mgr inż. Aleksandra Szreniawa-Sztajnert (Politechnika Gdańska)

 

Komisja ds. PAN

 

mgr inż. Katarzyna Berent (Wydział IV Nauk Technicznych PAN)

mgr inż. Aleksandra Man-Kupisińska (Wydział V Nauk Medycznych PAN)

mgr Alicja Puścian (Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN)

mgr inż. Bartłomiej Rachwał (Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

mgr Grzegorz Rutkowski (Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN)

mgr Adam Strzęp (Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN)

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro