Poprzednie władze
Sponsorzy


VII Kadnecja - 2011/2012

Zarząd KRD VII Kadencji

Zarząd KRD VII Kadencji (od lewej: Łukasz Wzorek, Dominik „Domel" Walczak, Robert Kiliańczyk, Dominik Suligowski, Anna Mrozowska, Rafał Ogórek, Paweł Maślak)

Przewodniczący Zarządu

mgr Robert KILIAŃCZYK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu

mgr Anna MROZOWSKA - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Sekretarz Zarządu

mgr inż. Paweł Maślak - Politechnika Wrocławska

 

Członkowie Zarządu

mgr inż. Rafał Ogórek - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Dominik Suligowski - Politechnika Warszawska

mgr Dominik Walczak - Uniwersytet Gdański

mgr Łukasz Wzorek - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - mgr Wojciech Cichoń - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

mgr Krzysztof Budka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 mgr Jarosław Kłodziński - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

mgr Jacek Pakuła - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Dorota Tkaczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Dominik Bień – Uniwersytet Gdański

mgr Ewelina Dyląg - Uniwersytet Jagielloński

 

Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnik ds. współpracy z samorządami - mgr Piotr Czerwiński -Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością - mgr Damian Dudała - Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej - mgr Klaudia Proniewska (Czopek) - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Pełnomocnik ds. PAN - mgr Magdalena Bartoszak

 

Komisja Prawna

Przewodniczący - mgr Paweł Libertowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Paweł Piwowar - Uniwersytet Łódzki

mgr Adam Ramotowski - Uniwersytet w Białymstoku

mgr Wojciech Wyszyński - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Komisja ds. PAN

Przewodniczący - mgr Kamil Najberek

mgr Katarzyna Berent

mgr Magdalena Sikora

mgr Tomasz Tarasiuk

mgr Barbara Robak

 

Komisja ds. Uczelni Technicznych

Komisja ds. Uczelni Medycznych

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro