Poprzednie władze
Sponsorzy


VI Kadnecja - 2010/2011

Przewodnicząca KRD :

mgr inż. Kinga KUROWSKA - Politechnika Warszawska

email: zarzad@krd.org.pl

 

Z-cy Przewodniczącego:

lek. dent. Karolina KOSEK-HOEHNE - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

mgr Jacek LEWICKI - Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz Zarządu:

mgr Katrzyna PROJS - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie Zarządu:

mgr Dominik BIEŃ - Uniwersytet Gdański

mgr Adrian Miłosz KALINOWSKI - Uniwersytet Szczeciński

mgr inż. Paweł MAŚLAK - Politechnika Wrocławska

 

obsługa strony KRD administrator@krd.org.pl

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

mgr Dorota TKACZYK - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

email: rewizyjna@krd.org.pl

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 mgr Szymon GRABAŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Robert KILIAŃCZYK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. Elżbieta KORNALSKA - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

mgr Beata POLIŃSKA - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Przewodniczący Komisji Prawnej:

mgr Łukasz BUDŹKO - Uniwersytet w Białymstoku

email: prawna@krd.org.pl

Członkowie Komisji Prawnej:

mgr Adrian Miłosz KALINOWSKI  - Uniwersytet Szczeciński

mgr Paweł LIBERTOWSKI - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Anna MROZOWSKA - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Przewodniczacy Komisji ds. Uczelni Technicznych

mgr inż. Marcin Mroncz

Członkowie Komisji ds. Uczelni Technicznych

mgr inż. Dawid Marcinek - sekretarz Komisji

mgr inż. Mariusz Kłonica - członek Komisji


Komisja ds. Uczelni Medycznych


Przewodniczący Komisji ds. Uczelni Medycznych

mgr Magdalena Kurnik


Członkowie Komisji ds. Uczelni Medycznych


lek Anna Dąbrowska

lek. dent. Dominik Hoehne

mgr Patrycja Wizińska

adres email :kum@krd.org.pl


Pełnomocnik Zarządu ds. osób niepełnosprawnych:

mgr Damian DUDAŁA - Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy międzynarodowej:

mgr Izabela STANISŁAWISZYN - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr inż Klaudia CZOPEK - Akademia Górniczo - Hutnicza

Pełnomocnik Zarządu ds. konferencji:

mgr inż. Dominik SULIGOWSKI - Politechnika Warszawska

Pełnomocnik Zarządu ds. szkoleń z ochrony własnosci intelektualnej

mgr inż. Paulina ANTONIUK - Politechnika Gdańska

mgr inż. Rafał OGÓREK - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z sektorem Bankowym

mgr Łukasz PAWŁYSZYN - Uniwersytet Jagielloński

Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr inż. Katarzyna ŻYBURA-BRODA - IBD im. Nenckiego, PAN, Warszawa

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Ewelina DYLĄG - Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. Piotr KOZA – Politechnika Warszawska

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro