Poprzednie władze
Sponsorzy


V Kadnecja - 2009/2010

Przewodnicząca KRD :

mgr inż. Kinga KUROWSKA - Politechnika Warszawska

 

Z-cy Przewodniczącego:

 mgr Szymon GRABAŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Jacek LEWICKI - Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz Zarządu:

mgr Łukasz PRZANOWSKI - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Członkowie Zarządu:

mgr inż. Elżbieta KORNALSKA - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

mgr inż. Paweł MAŚLAK - Politechnika Wrocławska

mgr Beata POLIŃSKA - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

mgr Adam RAMOTOWSKI - Uniwersytet w Białymstoku

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

mgr Dominik BIEŃ - Uniwersytet Gdański

lek. dent. Karolina KOSEK-HOEHNE - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

mgr Sylwia SERWOŃSKA - Uniwersytet Szczeciński

mgr inż. Krzysztof STEREŃCZAK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Przewodniczący Komisji Prawnej:

mgr Łukasz BUDŹKO - Uniwersytet w Białymstoku

 

Członkowie Komisji Prawnej:

mgr Adrian Miłosz KALINOWSKI - Uniwersytet Szczeciński

mgr Robert TALAGA - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komisja ds. Uczelni Technicznych

Przewodniczacy

mgr inż. Paweł MAŚLAK - Politechnika Wrocławska

Sekretarz

mgr inż. Jacek Piotrowski- Politechnika Warszawska

 

Pełnomocnik Zarządu ds. osób niepełnosprawnych:

mgr Izabela KAŹMIERCZAK - Instytut Psychologii PAN oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy międzynarodowej:

mgr Izabela STANISŁAWISZYN - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pełnomocnik Zarządu ds. konferencji:

mgr inż. Dominik SULIGOWSKI - Politechnika Warszawska

Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr inż. Katarzyna ŻYBURA-BRODA - IBD im. Nenckiego, PAN, Warszawa

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Ewelina Dyląg - Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. Piotr Koza – Politechnika Warszawska

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro