Poprzednie władze
Sponsorzy


IX Kadencja - 2013/2014

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów


mgr inż. Marta Dendys

mail: marta.dendys@krd.edu.pl

 

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar badań naukowych: Model hydrodynamiczny i hydrogeochemiczny zbiornika cenomańskiego niecki Miechowskiej

Zainteresowania/hobby: żeglowanie, jazda na nartach, nordic walkingWiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów


 

 

 

mgr inż. Przemysław Rumianek

mail: przemyslaw.rumianek@krd.edu.pl

 

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych: Symulacja rozpraszania energii w elementach ochrony pieszych, Badania określające właściwości materiałów kompozytowych z fazą gazową i hiperelastycznych  

Zainteresowania/hobby: budownictwo, informatyka, motoryzacja, mechanika, elektronika, akwarystyka, fotografia

Obszar działań:

 • Współpraca z podmiotami z sektora biznesu i gospodarki
 • Dbanie o wizerunek organizacji (System Identyfikacji Wizualnej)
 • Organizacja działań Zarządu  – WiKiKRD
 • Moderator i Administrator strony www

 

 

 

mgr Marcin Dokowicz (Wiceprzewodniczący Zarządu od 14.11.2014 r.)

mail: marcin.dokowicz@krd.edu.pl


Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obszar badań naukowych: Fizykochemia mikrokropel osadzonych na powierzchniach heterogenicznych

Zainteresowania/hobby: Szkolnictwo wyższe, jakość kształcenia, prawo, pływanie, zdrowa żywność

Obszar działań:

 • Kwestie prawne
 • Jakość kształcenia
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych
 • Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Katarzyna Kropielnicka

mail: katarzyna.kropielnicka@krd.edu.pl

 

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Obszar badań naukowych: Wpływ wybranych form treningowych na czynność mięśni kończyn dolnych i tolerancję wysiłku u pacjentów z chromaniem przestankowym

Zainteresowania/hobby: sporty wodne, snowboard, sporty walki

Obszar działań:

 • Współpraca z porozumieniami
 • Aktywizacja doktorantów
 • Działania medialne

 

 

Członkowie Zarządu

 

 

mgr inż. Tomasz Dobosz

mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl


Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Obszar badań naukowych: Modelowanie przepływu urobku w maszynach podstawowych górnictwa odkrywkowego

Zainteresowania/hobby: Pływanie na windsurfingu, gra w piłkę ręczną, jazda na nartach, motoryzacja

Obszar działań:

 • Zwiększanie świadomość doktoranta w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • Współpraca z NCN, NCBiR, FNP, MNiSW oraz przedsiębiorcami w zakresie dotacji finansowych i grantów
 • Kodeks etyki i ochrona własności intelektualnej
 • Budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowisk akademickich


 

 

mgr inż. Jagoda Kicielińska

mail: jagoda.kicielinska@krd.edu.pl


Jednostka Naukowa: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk

Obszar badań naukowych: Zastosowanie szczepionek na bazie modyfikowanych komórek dendrytycznych w terapii przeciwnowotworowej

Zainteresowania/hobby: turystyka górska, kino współczesne, fotografia

Obszar działań:

 • Współpraca i koordynowanie działań Rzecznika Praw Doktoranta,
 • Dążenie do zrównania statusu prawnego wszystkich doktorantów w Polsce,
 • Dalszy rozwój oraz organizacja konkursów Prodok i ProPAN.

 

 

 

 

mgr Anna Walczak

mail: anna.walczak@krd.edu.pl


Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Obszar badań naukowych: Znaczenie ekspresji oraz polimorfizmów genów cytokin dla występowania nieswoistych chorób zapalnych jelit i raka jelita grubego

Zainteresowania/hobby: trekking, wspinaczka, bieganie

Obszar działań:

 • Nawiązywanie współpracy międzynarodowej z organizacjami doktoranckimi na całym świecie
 • Współpraca przy tworzeniu projektów interdyscyplinarnych
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania grantów

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

mgr Krzysztof Augustyn  (Przewodniczący KR od dnia 18.10.2014 r.)

mail: krzysztof.augustyn@krd.edu.pl


Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie 

Obszar badań naukowych: Struktura obciążeń treningowych a kierunek zmian wskaźników określających stan wytrenowania w rocznym cyklu szkolenia zawodników chodu sportowego

Zainteresowania/hobby: teoria sportu, management sportowy i biznesowy, moda, bieganie

 


Członkowie Komisji Rewizyjnej

 

mgr Dorota Wysok

mail: dorota.wysok@krd.edu.pl


Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 

Obszar badań naukowych: Czynniki genetyczne i poznawcze wpływające na funkcjonowanie społeczne u młodzieży ze Schizofrenią o wczesnym początku i Zespołem Aspergera

Zainteresowania/hobby: biegi długodystansowe, taniec, fotografia


mgr inż. Rafał Gasz

mail: rafal.gasz@krd.edu.pl


Uczelnia: Politechnika Opolska

Obszar badań naukowych: Wykorzystanie metod wizyjnych do identyfikacji obiektów przestrzennych

Zainteresowania/hobby: grafika komputerowa, computer vision, historia Europy, bieganie, indoor cycling

 

mgr inż. Piotr Piersa (Członek KR od dnia 01.10.2014 r.)

mail: piotr.piersa@krd.edu.pl


Uczelnia: Politechnika Łódzka 

Obszar badań naukowych: Analiza efektywności energetycznej procesu gazyfikacji biomasy

Zainteresowania/hobby: odnawialne źródła energii, muzyka poważna, kulinaria i dawna motoryzacja

 


mgr Mirosława Ponczek

mail: miroslawa.ponczek@krd.edu.pl


Uczelnia: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Obszar badań naukowych: Bezpieczeństwo obrotu towarowego UE w aspekcie tworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu morskiego

Zainteresowania/hobby: historia XX-lecia międzywojennego, bałtycka żegluga liniowa, wczesny muralizm, literatura skandynawska i kino europejskie


 

mgr Jarosław Kłodziński (Przewodniczacy KR od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.)

 

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Obszar badań naukowych: Kultura fizyczna w Gdyni w latach 1919-1939

Zainteresowania/hobby: historia, obiekty militarne, sporty walki, aktywność fizyczna 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro