Poprzednie władze
Sponsorzy


IV Kadencja - 2008/2009

Zarząd:

Przewodniczący Zarządu:

mgr inż. Piotr KOZA – Politechnika Warszawska

 

Z-cy Przewodniczącego:

mgr Piotr BAJOR – Uniwersytet Jagielloński

lek.dent. Maciej MARCINOWSKI – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Sekretarz Zarządu:

mgr Monika KALINOWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Członkowie Zarządu:

mgr Łukasz FIL – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

mgr Dawid LIPSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr inż. Małgorzata PSTRĄGOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym:


Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr Małgorzata PERYCZ - MIBMiK PAN, Warszawa

Pełnomocnik Zarządu ds. osób niepełnosprawnych:

mgr inż. Urszula SZACHOWICZ - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Rzecznik Praw Doktorantów:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

 

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

mgr inż. Kajetan Maria Jaksender – Uniwersytet Jagielloński

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

mgr Piotr POMIANOWSKI - Uniwersytet Warszawski

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

mgr Bartłomiej STAWIARSKI - Uniwersytet Wrocławski

mgr inż. Waldemar STEFANIAK - Politechnika Szczecińska

lek Piotr WIECZOREK - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

mgr inż. Piotr HARNATKIEWICZ - Politechnika Wrocławska

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro