Poprzednie władze
Sponsorzy


III Kadencja – 2007/2008

Zarząd:

 

Przewodniczący Zarządu:

mgr inż. Paweł KOS – Politechnika Krakowska

 

Z-cy Przewodniczącego:

mgr Paweł PACHUTA– Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

mgr inż. Maciej SZWAST – Politechnika Warszawska

 

Sekretarz Zarządu:

mgr Joanna ŁAPIŃSKA – Akademia Medyczna w Białymstoku

 

Członkowie Zarządu:

mgr Bartłomiej STAWIARSKI – Uniwersytet Wrocławski

mgr inż. Urszula SZACHOWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Tomasz RUBANOWICZ – Politechnika Gdańska

mgr Paweł GOŁDYN - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przez pierwsze pół roku kadencji

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym:

 

Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr Wojciech A. HELLWING - CAMK PAN, Warszawa

Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych:

mgr Patrycja PURGAŁ – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Pełnomocnik Zarządu ds. procesu bolońskiego:
mgr Katarzyna MARTOWSKA - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Rzecznik Praw Doktorantów:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

 

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

mgr inż. Kajetan Maria Jaksender – Uniwersytet Jagielloński

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

mgr inż. Mateusz MOLASY - Politechnika Wrocławska

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

mgr Aleksandra GAJDOSZ – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

mgr Łukasz FIL - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

mgr Jakub JASICZAK – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

mgr Marcin MIELCZAREK – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro