Poprzednie władze
Sponsorzy


II Kadencja – listopad 2006/2007

Zarząd:

 

Przewodniczący Zarządu:

mgr inż. Rafał RUZIK– Politechnika Warszawska

do 10 marca 2007r.  mgr inż. Iwona KASPRZYK-MŁYNARCZYK– Wojskowa Akademia Techniczna

 

Z-cy Przewodniczącego:

mgr Patrycja PURGAŁ – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

mgr inż. Paweł KOS – Politechnika Krakowska

 

Sekretarz Zarządu:

mgr Krzysztof IGNATOWICZ – Uniwersytet Warszawski

do 10 marca 2007r.  mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

 

Członkowie Zarządu:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

mgr Cezary KOZERA – Akademia Rolnicza w Poznaniu

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym:

 

Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr Wojciech A. HELLWING - CAMK PAN, Warszawa

 

Rzecznik Praw Doktorantów:

mgr Paweł PACHUTA - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

 

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Katarzyna MARTOWSKA - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr inż. Mateusz MOLASY - Politechnika Wrocławska

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

mgr Piotr KOPCZYŃSKI – Akademia Rolnicza w Szczecinie


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

mgr Marcin KUCZERA - Akademia Rolnicza w Krakowie
mgr Łukasz BUDŹKO - Uniwersytet w Białymstoku

mgr inż. Tomasz GIĘTKA – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
mgr Rafał BRZEZIŃSKI – Akademia Medyczna w Warszawie

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro