Poprzednie władze
Sponsorzy


I Kadencja – maj 2006/listopad 2006

Zarząd:

 

Przewodniczący Zarządu:

mgr Aleksander ANIKOWSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Z-cy Przewodniczącego:

Mgr Dominik KOWALISKI – Uniwersytet Jagielloński

mgr inż. Rafał RUZIK– Politechnika Warszawska

 

Sekretarz Zarządu:

mgr inż. Iwona KASPRZYK-MŁYNARCZYK– Wojskowa Akademia Techniczna

 

Członkowie Zarządu:

mgr inż. Justyna SIARKOWSKA – Politechnika Szczecińska

mgr inż. Marcin LUTYŃSKI – Politechnika Śląska

mgr inż. Wojciech PAWLAK – Politechnika Łódzka

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym:

 

Przedstawiciel Instytutów Naukowych:

mgr Marcin WAWRZYNIAK - IBD im. Nenckiego, PAN, Warszawa

 

Przedstawiciele w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego:

mgr Katarzyna MARTOWSKA - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr inż. Mateusz MOLASY - Politechnika Wrocławska

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro