Sponsorzy


PROPAN 2013

 

 

6 grudnia 2013 r. we Wrocławiu podczas XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów odbyła się gala I edycji konkursu na najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN 2013.

 

Zwycięzcy I edycji Konkursu PROPAN 2013:


I nagroda:

 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

II nagroda:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

III nagroda:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie


SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wszystkich instytutów biorących udział w konkursie oraz krótkie omówienie pierwszej edycji Konkursu PROPAN 2013.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim instytutom za udział w konkursie! Zachęcamy także, do udziału w kolejnej edycji konkursu PROPAN 2014.

 

Dokumenty konkursowe:

 2013 PROPAN Wyniki Konkursu

 2013 PROPAN Podsumowanie

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro