Sponsorzy


PRODOK 2011

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza otwarcie IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka
Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Lubacz
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska -Macukow 

Zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

ul. Polna 50 pokój 716

00-644 Warszawa

z dopiskiem: „PRODOK 2011”

w terminie do 4 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres zarzad@krd.org.pl  w temacie wpisując "PRODOK 2011". Informacji udziela także mgr Jacek Lewicki (tel. 506 006 084).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie !!!

  Zarząd KRD

 

Ogłoszenie

 

Zasady

 

Formularz zgłoszeniowy

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro