Sponsorzy


Jak wyjechać na stypendium

JAK WYJECHAĆ NA STYPENDIUM
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI BADAWCZYCH


STYPENDIA

I. WEDŁUG STOPNIA NAUKOWEGO:
A. studenci, absolwenci oraz doktoranci
1 Alexander von Humboldt Foundation:
fundacja ta oferuje specjalny program dla wykwalifikowanych, młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej – Roman Herzog Research Fellowships, oprócz tego w ofercie fundacji można znaleźć wiele nagród dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm

2 British Council Poland: Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla absolwentów i doktorantów:
Stypendia im. Josepha Conrada (Chevening) - dla osób z tytułem magistra
Program Young SCIENTISTS - młodzi naukowcy (na początku kariery badawczej – doktoranci)

3 Fundacja Adenauera: stypendia przyznawane są raz na dwa lata
Dla kogo: absolwenci uczelni wyższych oraz doktoranci
Dziedziny naukowe: nauki społeczne, ekonomiczne i politologiczne
Wymagania: zaangażowanie społeczno-polityczne, wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka niemieckiego, wiek poniżej 30 lat
http://www.kas.pl/stypend.php

4 Fundacja im. Friedricha Eberta: fundacja jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej.
Fundacja przyznaje w Niemczech stypendia młodym naukowcom w dziedzinie nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych, wyjątkowo prawa lub historii.
Dla kogo: młodzi naukowcy do 30 roku życia
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
http://www.feswar.org.pl/

5 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: dzięki tej fundacji doktoranci z całego świata mogą odbyć stypendium w jednym z niemieckich instytucji naukowych.
Dla kogo: młodzi doktoranci, którzy nie ukończyli 30 lat.
http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html

6 Fundacja Hannsa Seidela: celem fundacji jest pomoc i wsparcie dla młodych naukowców – „w służbie demokracji, pokoju i rozwoju”. Fundacja oferuje stypendia od 3 do 12 miesięcy – na projekty badawcze, praktyki lub dokończenie doktoratu.
Dla kogo: młodzi naukowcy z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, bardzo dobrymi wynikami na studiach oraz z zaangażowaniem społeczno-politycznym.
http://www.hss.de/homepage-e.shtml

7 Fundacja Karli Scherer: fundacja ta oferuje stypendia tylko dla kobiet studiujących ekonomię lub finanse, które w przyszłości chcą założyć własną firmę.
Wnioski trzeba składać w fundacji do dnia 1 marca każdego roku. W momencie ubiegania się o stypendium kandydatki muszą wskazać ośrodek naukowy, w którym chcą odbyć stypendium oraz posiadać amerykańską wizę studencką.
http://comnet.org/kschererf/index.html

8 Fundacja Kościuszkowska: celem tej fundacji jest wzmacnianie więzi pomiędzy Polakami a Amerykanami – poprzez edukację.
Fundacja oferuje stypendia od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Dziedzina studiów i badań nie ma znaczenia).
Kandydat powinien posiadać aktualne zaproszenie z ośrodka naukowego, w którym planuje pobyt.
Wymagania: obywatelstwo polskie, stały adres zamieszkania w Polsce, stopień minimum magistra (M.A./M.S.). Preferowani będą kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
http://www.kosciuszkofoundation.org/

9 Fundacja im. Macieja Nowickiego: coroczny konkurs, 6-miesięczne stypendium w najlepszych instytutach niemieckich
Dla kogo: najlepsi absolwenci kierunków środowiskowych
http://www.fundnowickiego.pl/

10 Fundacja Onassisa:
Dla kogo: dla wszystkich pracowników naukowych - od doktoranta po profesora; tłumaczy literatury greckiej oraz nauczycieli języka greckiego.
http://www.onassis.gr/english/main/index.php

11 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: oferuje szereg stypendiów krajowych i zagranicznych. Stypendia te dotyczą wszystkich dziedzin naukowych.
http://www.fnp.org.pl/
Programy dla absolwentów i doktorantów:
Roczne stypendia krajowe dla młodych naukowców – pracownicy uczelni wyższych, jednostek PAN-u lub instytutów naukowych, doktoranci (wiek: do 30 lat)
Stypendia konferencyjne – pracownicy uczelni wyższych lub instytutów naukowych, doktoranci (wiek: do 40 lat)

12 Fundacja Volkswagena:
Dla kogo: dla młodych naukowców – należy jednak pamiętać, że fundacja nie przyznaje stypendiów indywidualnym osobom, lecz w ramach określonych projektów i inicjatyw badawczych.
Akceptowane są wszystkie dziedziny naukowe.
http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html

13 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej:
Nabór na stypendia przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i późną jesienią.
Dla kogo: studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat
Wymagania: bardzo dobre wyniki w nauce, dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana gotowość do podjęcia działań na rzecz zbliżenia Polski i Niemiec
http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html

14 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships:
6 miesięczne stypendium w ramach nauk humanistycznych i społecznych.
Dla kogo: dla młodych polskich naukowców
Miejsce stypendium: Wiedeń
http://www.iwm.at/f-tischn.htm

15 KOWI:
KOWI dostarcza informacji oraz odnośnie możliwości stypendialnych dla doktorantów oraz doktorów z Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
Oferty stypendialne dla doktorantów: http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm

16 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: rozpoczęła się kolejna edycja konkursu L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki.
Więcej informacji: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

17 Max Planck Society: fundacja ta oferuje stypendia w swoich 80 instytutach w Niemczech.
Dla kogo: młodzi naukowcy – doktoranci (oraz osoby z tytułem doktora)
Stypendia oferowane są dla naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, chemia, fizyka oraz nauki humanistyczne
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
Aktualne oferty stypendialne:
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html

18 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD:
- Stypendia na pobyty badawcze – prowadzenie prac badawczych lub projektów naukowych na uczelniach niemieckich lub w instytutach badawczych – oferta dla młodych naukowców oraz doktorantów
http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol

19 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG):
Organizacja ta finansuje badania naukowe w Niemczech. Finansowanie można uzyskać na: wspólne projekty badawcze, pobyt badawczy na niemieckiej uczelni, udział w konferencjach na terenie Niemiec, organizację wspólnych sympozjów.
Programy dla doktorantów:
- International Research Training Groups (Internationale Graduiertenkollegs) – współpraca „doktorancka” pomiędzy uczelniami niemieckimi a zagranicznymi
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html

20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: główne cele programów Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych oraz innych przedsięwzięć związanych z nauką.
http://www.fulbright.edu.pl/
Programy dla młodych naukowców:
- Graduate Student Awards: dla osób z tytułem magistra
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
- Junior Fulbright Advanced Research Grants: dla uczestników studiów doktoranckich i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208

B. Naukowcy z stopniem doktora oraz tytułem profesora
1 Alexander von Humboldt Foundation:
fundacja ta oferuje specjalny program stypendialny dla wykwalifikowanych naukowców po doktoracie – Humboldt Research Fellowships, oprócz tego w ofercie fundacji można znaleźć wiele nagród dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm


2 British Council Poland: Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla doktorów i profesorów:
Stypendium im. Romana WasilewskiegO - dla osób z tytułem min. doktora - w dziedzinie nauk ścisłych (metalurgii i materiałoznawstwa) oraz nauk humanistycznych i społecznych (studia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego i tolerancji religijnej)

3 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji:
http://www.iue.it/
- Max Weber Fellowships – program dla osób, które otrzymały doktorat w następujących dziedzinach: ekonomia, nauki polityczne i społeczne, prawo oraz historia
- Jean Monnet Fellowships – program dla młodych doktorów, zajmujących się tematyką Integracji Europejskiej
- Senior Fellowships – stypendia dla doświadczonych i znanych naukowców min. z tytułem doktora, którzy chcą odbyć stypendium w Instytucie w jednym z czterech departamentów: departament ekonomii, departament historii i cywilizacji, departament prawa oraz departament nauk społecznych i politycznych.
Terminy składania aplikacji: 30 marzec i 30 wrzesień każdego roku

4 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej:
Stypendia długoterminowe (12-24 miesiące) dla doktorów, którzy posiadają maximum 4 lata doświadczenia po uzyskaniu tytułu doktora.
http://www.embo.org/organisation/index.html

5 Fundacja Andrew W. Mellona:
Dla kogo: pracownicy naukowi ze stopniem doktora m.in. w następujących dziedzinach: archeologia, historia sztuki, historia, języki i literatura europejska i orientalna, lingwistyka, filozofia, prawo, muzyka.
http://www.mellon.org/index.html

6 Fundacja Fritza Thyssena:
Dla kogo: dla młodych naukowców z tytułem doktora oraz dla nauczycieli akademickich. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: stosunki międzynarodowe, ekonomia, nauki humanistyczne i społeczne, medycyna oraz historia naturalna.
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm

7 Fundacja Kościuszkowska: celem tej fundacji jest wzmacnianie więzi pomiędzy Polakami a Amerykanami – poprzez edukację.
Fundacja oferuje stypendia od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Dziedzina studiów i badań nie ma znaczenia).
Kandydat powinien posiadać aktualne zaproszenie z ośrodka naukowego, w którym planuje pobyt.
Wymagania: obywatelstwo polskie, stały adres zamieszkania w Polsce, stopień minimum magistra (M.A./M.S.). Preferowani będą kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
http://www.kosciuszkofoundation.org/

8 Fundacja Onassisa:
Dla kogo: dla wszystkich pracowników naukowych - od doktoranta po profesora; tłumaczy literatury greckiej oraz nauczycieli języka greckiego.
http://www.onassis.gr/english/main/index.php

9 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: oferuje szereg stypendiów krajowych i zagranicznych. Stypendia te dotyczą wszystkich dziedzin naukowych.
http://www.fnp.org.pl/
Programy dla doktorów i profesorów:
Subsydia profesorskie
Krajowe stypendia wyjazdowe – osoby z tytułem doktora, które nie ukończyły 35 roku życia
Program Nestor - finansujący kilkumiesięczne wyjazdy wybitnych emerytowanych uczonych do wybranych placówek badawczych w kraju
Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
Stypendia na kwerendy za granicą – dla osób z tytułem doktora.

10 KOWI:
KOWI dostarcza informacji oraz odnośnie możliwości stypendialnych dla doktorantów oraz doktorów z Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
-oferty stypendialne dla doktorów: http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm

11 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: rozpoczęła się kolejna edycja konkursu L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki.
Więcej informacji: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

12 Max Planck Society: Fundacja ta oferuje stypendia w swoich 80 instytutach w Niemczech.
Dla kogo: młodzi naukowcy – doktoranci oraz osoby z tytułem doktora
Stypendia oferowane są dla naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, chemia, fizyka oraz nauki humanistyczne
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
aktualne oferty stypendialne:
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html

13 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG): organizacja ta finansuje badania naukowe w Niemczech. Finansowanie można uzyskać na: wspólne projekty badawcze, pobyt badawczy na niemieckiej uczelni, udział w konferencjach na terenie Niemiec, organizację wspólnych sympozjów.
http://www.dfg.de/en/international/young_researchers/index.html
Programy dla doktorów:
- Research Fellowships - In Brief
- Heisenberg Programme – młodzi naukowcy wszystkich dziedzin, którzy spełniają wymogi dotyczące otrzymania tytułu profesora (tzn. posiadają habilitację) i odznaczają się wybitnym dorobkiem naukowym

14 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: główne cele programów Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych oraz innych przedsięwzięć związanych z nauką.
http://www.fulbright.edu.pl/
Programy dla osób z tytułem min. doktora:
- Senior Fulbright Advanced Research Grants – stypendia badawcze po doktoracie - Pięciomiesięczne stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich wyższych uczelniach lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207

15 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: stypendium to przeznaczone jest dla demokratycznych aktywistów, badaczy i dziennikarzy z całego świata w celu pogłębienia zrozumienia przemian demokratycznych. Program ten prowadzony jest przez Międzynarodowe Forum Studiów Demokratycznych w Waszyngtonie.
Program ten oferuje dwie ścieżki:
- ścieżka zawodowa: stypendium to trwa zazwyczaj od 3 do 5 miesięcy, a jego cel to usprawnienie strategii i technik budowania demokracji za granicą oraz wymiana pomysłów i doświadczeń z odpowiednimi działaczami w Stanach Zjednoczonych;
- ścieżka naukowa: stypendium trwa od 3 do 10 miesięcy, a jego cel to przeprowadzenie oryginalnego badania do publikacji. Kandydaci muszą posiadać doktorat lub jego akademicki ekwiwalent.
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html


16 The Ernst Schering Research Foundation: fundacja ma na celu promować badania naukowe w dziedzinie biologii, medycyny oraz chemii.
Dla kogo: dla doktorów, którzy w momencie składania wniosków nie ukończyli 33 lat
Wymagania: przynajmniej jedna publikacja w prasie naukowej jako główny autor
http://www.schering-fg.de/html/index.html

II. WEDŁUG KRAJU, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ STYPENDIUM:
A. Austria
1 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships:

6 miesięczne stypendium w ramach nauk humanistycznych i społecznych.
Dla kogo: dla młodych polskich naukowców
Miejsce stypendium: Wiedeń
http://www.iwm.at/f-tischn.htm

B. Grecja
1 Fundacja Onassisa:

Dla kogo: dla wszystkich pracowników naukowych - od doktoranta po profesora; tłumaczy literatury greckiej oraz nauczycieli języka greckiego.
http://www.onassis.gr/english/main/index.php

C. Niemcy
1 Alexander von Humboldt Foundation: fundacja ta oferuje specjalny program dla wykwalifikowanych, młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej – Roman Herzog Research Fellowships oraz specjalny program stypendialny dla wykwalifikowanych naukowców po doktoracie – Humboldt Research Fellowships, oprócz tego w ofercie fundacji można znaleźć wiele nagród dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm

2 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej:
Stypendia długoterminowe (12-24 miesiące) dla doktorów, którzy posiadają maximum 4 lata doświadczenia po uzyskaniu tytułu doktora.
http://www.embo.org/organisation/index.html

3 Fundacja Adenauera: stypendia przyznawane są raz na dwa lata
Dla kogo: absolwenci uczelni wyższych oraz doktoranci
Dziedziny naukowe: nauki społeczne, ekonomiczne i politologiczne
Wymagania: zaangażowanie społeczno-polityczne, wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka niemieckiego, wiek poniżej 30 lat
http://www.kas.pl/stypend.php

4 Fundacja im. Friedricha Eberta: fundacja jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej.
Fundacja przyznaje w Niemczech stypendia młodym naukowcom w dziedzinie nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych, wyjątkowo prawa lub historii.
Dla kogo: młodzi naukowcy do 30 roku życia
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
http://www.feswar.org.pl/

5 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: dzięki tej fundacji doktoranci z całego świata mogą odbyć stypendium w jednym z niemieckich instytucji naukowych.
Dla kogo: młodzi doktoranci, którzy nie ukończyli 30 lat.
http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html

6 Fundacja Hannsa Seidela: celem fundacji jest pomoc i wsparcie dla młodych naukowców – „w służbie demokracji, pokoju i rozwoju”. Fundacja oferuje stypendia od 3 do 12 miesięcy – na projekty badawcze, praktyki lub dokończenie doktoratu.
Dla kogo: młodzi naukowcy z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, bardzo dobrymi wynikami na studiach oraz z zaangażowaniem społeczno-politycznym.
http://www.hss.de/homepage-e.shtml

7 Fundacja im. Macieja Nowickiego: coroczny konkurs, 6-miesięczne stypendium w najlepszych instytutach niemieckich
Dla kogo: najlepsi absolwenci kierunków środowiskowych
http://www.fundnowickiego.pl/

8 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej:
Nabór na stypendia przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i późną jesienią.
Dla kogo: studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat
Wymagania: bardzo dobre wyniki w nauce, dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana gotowość do podjęcia działań na rzecz zbliżenia Polski i Niemiec
http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html

9 Max Planck Society: fundacja ta oferuje stypendia w swoich 80 instytutach w Niemczech.
Dla kogo: młodzi naukowcy – doktoranci oraz osoby z tytułem doktora
Stypendia oferowane są dla naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, chemia, fizyka oraz nauki humanistyczne
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
Aktualne oferty stypendialne:
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html

10 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD:
- Stypendia na pobyty badawcze – prowadzenie prac badawczych lub projektów naukowych na uczelniach niemieckich lub w instytutach badawczych – oferta dla młodych naukowców oraz doktorantów
http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol

11 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG):
Organizacja ta finansuje badania naukowe w Niemczech. Finansowanie można uzyskać na: wspólne projekty badawcze, pobyt badawczy na niemieckiej uczelni, udział w konferencjach na terenie Niemiec, organizację wspólnych sympozjów.
Programy dla doktorantów:
- International Research Training Groups (Internationale Graduiertenkollegs) – współpraca „doktorancka” pomiędzy uczelniami niemieckimi a zagranicznymi
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
Programy dla doktorów:
- Research Fellowships - In Brief
- Heisenberg Programme – młodzi naukowcy wszystkich dziedzin, którzy spełniają wymogi dotyczące otrzymania tytułu profesora (tzn. posiadają habilitację) i odznaczają się wybitnym dorobkiem naukowym

12 Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie: celem jest wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi. W ramach programów możliwy jest wyjazd polskich naukowców i studentów do Niemiec oraz przyjazd niemieckich naukowców do Polski.
http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html


13 The Ernst Schering Research Foundation: fundacja ma na celu promować badania naukowe w dziedzinie biologii, medycyny oraz chemii.
Dla kogo: dla doktorów, którzy w momencie składania wniosków nie ukończyli 33 lat
Wymagania: przynajmniej jedna publikacja w prasie naukowej jako główny autor
http://www.schering-fg.de/html/index.html

D. Stany Zjednoczone
1 Fundacja Karli Scherer:
fundacja ta oferuje stypendia tylko dla kobiet studiujących ekonomię lub finanse, które w przyszłości chcą założyć własną firmę.
Wnioski trzeba składać w fundacji do dnia 1 marca każdego roku. W momencie ubiegania się o stypendium kandydatki muszą wskazać ośrodek naukowy, w którym chcą odbyć stypendium oraz posiadać amerykańską wizę studencką.
http://comnet.org/kschererf/index.html

2 Fundacja Kościuszkowska: celem tej fundacji jest wzmacnianie więzi pomiędzy Polakami a Amerykanami – poprzez edukację.
Fundacja oferuje stypendia od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Dziedzina studiów i badań nie ma znaczenia).
Kandydat powinien posiadać aktualne zaproszenie z ośrodka naukowego, w którym planuje pobyt.
Wymagania: obywatelstwo polskie, stały adres zamieszkania w Polsce, stopień minimum magistra (M.A./M.S.). Preferowani będą kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
http://www.kosciuszkofoundation.org/

3 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: główne cele programów Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych oraz innych przedsięwzięć związanych z nauką.
http://www.fulbright.edu.pl/
Programy dla młodych naukowców:
- Graduate Student Awards: dla osób z tytułem magistra
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
- Junior Fulbright Advanced Research Grants: dla uczestników studiów doktoranckich i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
Programy dla osób z tytułem min. „doktora”:
- Senior Fulbright Advanced Research Grants – stypendia badawcze po doktoracie - Pięciomiesięczne stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich wyższych uczelniach lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207

4 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: stypendium to przeznaczone jest dla demokratycznych aktywistów, badaczy i dziennikarzy z całego świata w celu pogłębienia zrozumienia przemian demokratycznych. Program ten prowadzony jest przez Międzynarodowe Forum Studiów Demokratycznych w Waszyngtonie.
Program ten oferuje dwie ścieżki:
- ścieżka zawodowa: stypendium to trwa zazwyczaj od 3 do 5 miesięcy, a jego cel to usprawnienie strategii i technik budowania demokracji za granicą oraz wymiana pomysłów i doświadczeń z odpowiednimi działaczami w Stanach Zjednoczonych;
- ścieżka naukowa: stypendium trwa od 3 do 10 miesięcy, a jego cel to przeprowadzenie oryginalnego badania do publikacji. Kandydaci muszą posiadać doktorat lub jego akademicki ekwiwalent.
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html

E. Wielka Brytania
1 British Council Poland:
Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla absolwentów i doktorantów:
Stypendia im. Josepha Conrada (Chevening) - dla osób z tytułem magistra
Program Young SCIENTISTS - młodzi naukowcy (na początku kariery badawczej – doktoranci)
Programy dla doktorów i profesorów:
Stypendium im. Romana WasilewskiegO - dla osób z tytułem min. „doktora” - w dziedzinie nauk ścisłych (metalurgii i materiałoznawstwa) oraz nauk humanistycznych i społecznych (studia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego i tolerancji religijnej)

F. Włochy
1 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji:

http://www.iue.it/
- Max Weber Fellowships – program dla osób, które otrzymały doktorat w następujących dziedzinach: ekonomia, nauki polityczne i społeczne, prawo oraz historia
- Jean Monnet Fellowships – program dla młodych doktorów, zajmujących się tematyką Integracji Europejskiej
- Senior Fellowships – stypendia dla doświadczonych i znanych naukowców min. z tytułem doktora, którzy chcą odbyć stypendium w Instytucie w jednym z czterech departamentów: departament ekonomii, departament historii i cywilizacji, departament prawa oraz departament nauk społecznych i politycznych.
Terminy składania aplikacji: 30 marzec i 30 wrzesień każdego roku

2 ICTP – International Centre for Theoretical Physics:
Dla kogo: naukowcy z krajów rozwijających się oraz z Europy Środkowej i Wschodniej.
Stypendia trwają od kilku do 12 miesięcy i są przeznaczone na prowadzenie badań z zakresu fizyki na uniwersytetach włoskich oraz w państwowych i prywatnych instytutach badawczych.
http://www.ictp.it/

III. WEDŁUG DZIEDZINY NAUKOWEJ:
A. Nauki humanistyczne, społeczne i politologiczne
1 British Council Poland:
Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla doktorów i profesorów:
Stypendium im. Romana WasilewskiegO - dla osób z tytułem min. „doktora” - w dziedzinie nauk ścisłych (metalurgii i materiałoznawstwa) oraz nauk humanistycznych i społecznych (studia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego i tolerancji religijnej)

2 Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji:
http://www.iue.it/
- Max Weber Fellowships – program dla osób, które otrzymały doktorat w następujących dziedzinach: ekonomia, nauki polityczne i społeczne, prawo oraz historia
- Jean Monnet Fellowships – program dla młodych doktorów, zajmujących się tematyką Integracji Europejskiej
- Senior Fellowships – stypendia dla doświadczonych i znanych naukowców min. z tytułem doktora, którzy chcą odbyć stypendium w Instytucie w jednym z czterech departamentów: departament ekonomii, departament historii i cywilizacji, departament prawa oraz departament nauk społecznych i politycznych.
Terminy składania aplikacji: 30 marzec i 30 wrzesień każdego roku

3 Fundacja Andrew W. Mellona:
Dla kogo: pracownicy naukowi ze stopniem doktora m.in. w następujących dziedzinach: archeologia, historia sztuki, historia, języki i literatura europejska i orientalna, lingwistyka, filozofia, prawo, muzyka.
http://www.mellon.org/index.html

4 Fundacja Adenauera: stypendia przyznawane są raz na dwa lata
Dla kogo: absolwenci uczelni wyższych oraz doktoranci
Dziedziny naukowe: nauki społeczne, ekonomiczne i politologiczne
Wymagania: zaangażowanie społeczno-polityczne, wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka niemieckiego, wiek poniżej 30 lat
http://www.kas.pl/stypend.php

5 Fundacja im. Friedricha Eberta: fundacja jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej.
Fundacja przyznaje w Niemczech stypendia młodym naukowcom w dziedzinie nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych, wyjątkowo prawa lub historii.
Dla kogo: młodzi naukowcy do 30 roku życia
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
http://www.feswar.org.pl/

6 Fundacja Fritza Thyssena:
Dla kogo: dla młodych naukowców z tytułem doktora oraz dla nauczycieli akademickich. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: stosunki międzynarodowe, ekonomia, nauki humanistyczne i społeczne, medycyna oraz historia naturalna.
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm

7 Fundacja Hannsa Seidela: celem fundacji jest pomoc i wsparcie dla młodych naukowców – „w służbie demokracji, pokoju i rozwoju”. Fundacja oferuje stypendia od 3 do 12 miesięcy – na projekty badawcze, praktyki lub dokończenie doktoratu.
Dla kogo: młodzi naukowcy z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, bardzo dobrymi wynikami na studiach oraz z zaangażowaniem społeczno-politycznym.
http://www.hss.de/homepage-e.shtml

8 Fundacja Karli Scherer: fundacja ta oferuje stypendia tylko dla kobiet studiujących ekonomię lub finanse, które w przyszłości chcą założyć własną firmę.
Wnioski trzeba składać w fundacji do dnia 1 marca każdego roku. W momencie ubiegania się o stypendium kandydatki muszą wskazać ośrodek naukowy, w którym chcą odbyć stypendium oraz posiadać amerykańską wizę studencką.
http://comnet.org/kschererf/index.html

9 Fundacja Onassisa:
Dla kogo: dla wszystkich pracowników naukowych - od doktoranta po profesora; tłumaczy literatury greckiej oraz nauczycieli języka greckiego.
http://www.onassis.gr/english/main/index.php

10 Józef Tischner Junior Visiting Fellowships:
6 miesięczne stypendium w ramach nauk humanistycznych i społecznych.
Dla kogo: dla młodych polskich naukowców
Miejsce stypendium: Wiedeń
http://www.iwm.at/f-tischn.htm

11 Max Planck Society: fundacja ta oferuje stypendia w swoich 80 instytutach w Niemczech.
Dla kogo: młodzi naukowcy – doktoranci oraz osoby z tytułem „doktora”
Stypendia oferowane są dla naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, chemia, fizyka oraz nauki humanistyczne
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
Aktualne oferty stypendialne:
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html

12 Reagan-Fascell Democracy Fellows Program: stypendium to przeznaczone jest dla demokratycznych aktywistów, badaczy i dziennikarzy z całego świata w celu pogłębienia zrozumienia przemian demokratycznych. Program ten prowadzony jest przez Międzynarodowe Forum Studiów Demokratycznych w Waszyngtonie.
Program ten oferuje dwie ścieżki:
- ścieżka zawodowa: stypendium to trwa zazwyczaj od 3 do 5 miesięcy, a jego cel to usprawnienie strategii i technik budowania demokracji za granicą oraz wymiana pomysłów i doświadczeń z odpowiednimi działaczami w Stanach Zjednoczonych;
- ścieżka naukowa: stypendium trwa od 3 do 10 miesięcy, a jego cel to przeprowadzenie oryginalnego badania do publikacji. Kandydaci muszą posiadać doktorat lub jego akademicki ekwiwalent.
http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html

B. Nauki ścisłe
1 British Council Poland:
Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla doktorów i profesorów:
Stypendium im. Romana WasilewskiegO - dla osób z tytułem min. „doktora” - w dziedzinie nauk ścisłych (metalurgii i materiałoznawstwa) oraz nauk humanistycznych i społecznych (studia dotyczące społeczeństwa wielokulturowego i tolerancji religijnej)

2 Europejska Organizacji Biologii Molekularnej:
Stypendia długoterminowe (12-24 miesiące) dla doktorów, którzy posiadają maximum 4 lata doświadczenia po uzyskaniu tytułu doktora.
http://www.embo.org/organisation/index.html

3 Fundacja Fritza Thyssena:
Dla kogo: dla młodych naukowców z tytułem doktora oraz dla nauczycieli akademickich. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: stosunki międzynarodowe, ekonomia, nauki humanistyczne i społeczne, medycyna oraz historia naturalna.
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/index_en.htm

4 Fundacja im. Macieja Nowickiego: coroczny konkurs, 6-miesięczne stypendium w najlepszych instytutach niemieckich
Dla kogo: najlepsi absolwenci kierunków środowiskowych
http://www.fundnowickiego.pl/

5 L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki: rozpoczęła się kolejna edycja konkursu L’oreal Polska dla Kobiet i Nauki.
Więcej informacji: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

6 Max Planck Society: fundacja ta oferuje stypendia w swoich 80 instytutach w Niemczech.
Dla kogo: młodzi naukowcy – doktoranci oraz osoby z tytułem „doktora”
Stypendia oferowane są dla naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, chemia, fizyka oraz nauki humanistyczne
http://www.mpg.de/english/portal/index.html
Aktualne oferty stypendialne:
http://www.mpg.de/english/careerOpportunities/jobOffers/extern/index.html

7 The Ernst Schering Research Foundation: fundacja ma na celu promować badania naukowe w dziedzinie biologii, medycyny oraz chemii.
Dla kogo: dla doktorów, którzy w momencie składania wniosków nie ukończyli 33 lat
Wymagania: przynajmniej jedna publikacja w prasie naukowej jako główny autor
http://www.schering-fg.de/html/index.html

C. Wszystkie dziedziny
1 Alexander von Humboldt Foundation:
fundacja ta oferuje specjalny program dla wykwalifikowanych, młodych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej – Roman Herzog Research Fellowships oraz specjalny program stypendialny dla wykwalifikowanych naukowców po doktoracie – Humboldt Research Fellowships, oprócz tego w ofercie fundacji można znaleźć wiele nagród dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.htm

2 British Council Poland: Celem fundacji jest współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm
Programy dla absolwentów i doktorantów:
Stypendia im. Josepha Conrada (Chevening) - dla osób z tytułem magistra
Program Young SCIENTISTS - młodzi naukowcy (na początku kariery badawczej – doktoranci)

3 Fundacja „Gottlieb-Daimler and Karl Benz”: dzięki tej fundacji doktoranci z całego świata mogą odbyć stypendium w jednym z niemieckich instytucji naukowych.
Dla kogo: młodzi doktoranci, którzy nie ukończyli 30 lat.
http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/en/start.html

4 Fundacja Kościuszkowska: celem tej fundacji jest wzmacnianie więzi pomiędzy Polakami a Amerykanami – poprzez edukację.
Fundacja oferuje stypendia od 3 do 10 miesięcy na studia, badania i nauczanie w szkołach wyższych lub innych instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych (Dziedzina studiów i badań nie ma znaczenia).
Kandydat powinien posiadać aktualne zaproszenie z ośrodka naukowego, w którym planuje pobyt.
Wymagania: obywatelstwo polskie, stały adres zamieszkania w Polsce, stopień minimum magistra (M.A./M.S.). Preferowani będą kandydaci ze stopniem doktora lub wyżej. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
http://www.kosciuszkofoundation.org/

5 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: oferuje szereg stypendiów krajowych i zagranicznych. Stypendia te dotyczą wszystkich dziedzin naukowych.
http://www.fnp.org.pl/
Programy dla absolwentów i doktorantów:
Roczne stypendia krajowe dla młodych naukowców – pracownicy uczelni wyższych, jednostek PAN-u lub instytutów naukowych, doktoranci (wiek: do 30 lat)
Stypendia konferencyjne – pracownicy uczelni wyższych lub instytutów naukowych, doktoranci (wiek: do 40 lat)
Programy dla doktorów i profesorów:
Subsydia profesorskie
Krajowe stypendia wyjazdowe – osoby z tytułem doktora, które nie ukończyły 35 roku życia
Program Nestor - finansujący kilkumiesięczne wyjazdy wybitnych emerytowanych uczonych do wybranych placówek badawczych w kraju
Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
Stypendia na kwerendy za granicą – dla osób z tytułem doktora

6 Fundacja Volkswagena:
Dla kogo: dla młodych naukowców – należy jednak pamiętać, że fundacja nie przyznaje stypendiów indywidualnym osobom, lecz w ramach określonych projektów i inicjatyw badawczych.
Akceptowane są wszystkie dziedziny naukowe.
http://www.volkswagen-stiftung.de/english.html

7 GFPS-Polska – Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej:
Nabór na stypendia przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i późną jesienią.
Dla kogo: studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego, których wiek w chwili składania wniosku nie przekracza 32 lat
Wymagania: bardzo dobre wyniki w nauce, dobra znajomość języka niemieckiego, mile widziana gotowość do podjęcia działań na rzecz zbliżenia Polski i Niemiec
http://www.gfps.pl/oferta/stypendia.html

8 KOWI:
KOWI dostarcza informacji oraz odnośnie możliwości stypendialnych dla doktorantów oraz doktorów z Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
http://www.kowi.de/en/entry/default.htm
Oferty stypendialne dla doktorantów: http://www.kowi.de/en/youngscientists/graduates/default.htm
Oferty stypendialne dla doktorów: http://www.kowi.de/en/youngscientists/postdocs/default.htm

9 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – DAAD:
- Stypendia na pobyty badawcze – prowadzenie prac badawczych lub projektów naukowych na uczelniach niemieckich lub w instytutach badawczych – oferta dla młodych naukowców oraz doktorantów
http://www.daad.pl/index.php?lang=pl&d=stypendia_pol

10 Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG):
Organizacja ta finansuje badania naukowe w Niemczech. Finansowanie można uzyskać na: wspólne projekty badawcze, pobyt badawczy na niemieckiej uczelni, udział w konferencjach na terenie Niemiec, organizację wspólnych sympozjów.
Programy dla doktorantów:
- International Research Training Groups (Internationale Graduiertenkollegs) – współpraca „doktorancka” pomiędzy uczelniami niemieckimi a zagranicznymi
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/research_training_groups/int_gk/index.html
Programy dla doktorów:
- Research Fellowships - In Brief
- Heisenberg Programme – młodzi naukowcy wszystkich dziedzin, którzy spełniają wymogi dotyczące otrzymania tytułu profesora (tzn. posiadają habilitację) i odznaczają się wybitnym dorobkiem naukowym

11 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta: główne cele programów Fulbrighta to inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych oraz innych przedsięwzięć związanych z nauką.
http://www.fulbright.edu.pl/
Programy dla młodych naukowców:
- Graduate Student Awards: dla osób z tytułem magistra
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=231
- Junior Fulbright Advanced Research Grants: dla uczestników studiów doktoranckich i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach wyższych lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=39&wiecej=208
Programy dla osób z tytułem min. doktora:
- Senior Fulbright Advanced Research Grants – stypendia badawcze po doktoracie - Pięciomiesięczne stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich wyższych uczelniach lub instytucjach naukowych.
http://www.fulbright.edu.pl/index.php?strona=75&wiecej=207

IV. INNE:
1 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:
biuro to dostarcza informacji o możliwościch stypendialnych w około 30 krajach w Europie i na świecie.
http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

2 Civic Education Project: organizacja ta wspiera reformę uczelni wyższych w Europie Środkowej i Wschodniej. Organizacja oferuje specjalny program (LFF) dla nauczycieli akademickich, którzy po odbyciu praktyki za granicą wrócą do swojego kraju.
http://www.civiceducationproject.org/aboutus/index.html

3 Fundacja Forda:
Główne cele fundacji to:
- umacnianie zasad demokracji
- zapobieganie biedzie oraz niesprawiedliwości
- promowanie współpracy międzynarodowej
Fundacja oferuje różnego rodzaju dotacje oraz granty.
http://www.fordfound.org/

4 Fundacja im. Stefana Batorego: wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa. Fundacja ta oferuje szereg programów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych
http://www.batory.org.pl/

5 ICTP – International Centre for Theoretical Physics:
Dla kogo: naukowcy z krajów rozwijających się oraz z Europy Środkowej i Wschodniej.
Stypendia trwają od kilku do 12 miesięcy i są przeznaczone na prowadzenie badań z zakresu fizyki na uniwersytetach włoskich oraz w państwowych i prywatnych instytutach badawczych.
http://www.ictp.it/

6 Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie: celem jest wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi. W ramach programów możliwy jest wyjazd polskich naukowców i studentów do Niemiec oraz przyjazd niemieckich naukowców do Polski.
http://www3.uj.edu.pl/PNTA/index.pl.html

7 The MacArthur Foundation:
http://www.macfound.org/
W ramach fundacji dostępne są cztery programy stypendialne:
- The Program on Human and Community Development
- The Program on Global Security and Sustainability
- The General Program
- The MacArthur Fellows Program


WYSZUKIWARKI INTERNETOWE OFERT PRACY I STYPENDIÓW DLA NAUKOWCÓW

1 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców

Portal Unijny, na którym znajdują się oferty pracy i stypendiów. Oprócz tego na Portalu każdy naukowiec może umieścić swoje CV w bazie, a każda organizacja może zamieszczać tam swoje oferty współpracy oraz przeszukiwać bazę CV naukowców, pod kątem znalezienia potencjalnych współpracowników. Portal zawiera również pożyteczne informacje dotyczące wszelkich spraw związanych z przeniesieniem się do innego kraju. Jest to także baza adresowa Europejskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców, których głównym zadaniem jest pomoc zagranicznym naukowcom przyjeżdżającym do danego kraju.

2 Oferty stypendialne Marie-Curie
Wyszukiwarka ofert stypendialnych w ramach programu Marie Curie. Oferty można przeszukiwać ze względu na:
-dziedziny naukowe
-kraj stypendium
-rodzaj stypendium Marie Curie.

3 EMBO- Life Sciences Mobility Consultancy (LSMC) Service
Oferty pracy i stypendiów z dziedziny nauk biologicznych.

4 Serwis Biotechnologiczny
Oferty stypendialne oraz pracy dotyczące biotechnologii.

5 Academic Jobs EU
Wyszukiwarka ofert pracy oraz stypendiów dla naukowców ze wszystkich dziedzin, nauczycieli.


6 Biochemist e-volution
Oferty pracy związane biochemią, mikrobiologią itp.

7 PhysicsWeb
Baza ofert pracy, stypendiów i kursów związanych z dziedziną nauk fizycznych. Na portalu tym można również zamieścić swoje CV.

8 Science's next wave
Międzynarodowy magazyn online przeznaczony dla młodych naukowców. Zawiera wiele praktycznych porad i wskazówek odnośnie rozwoju kariery, stypendiów, prac naukowych itp.

9 NATUREJOBS - making science work
Baza ciekawych artykułów, nowości oraz ofert pracy w dziedzinie nauk multidyscyplinarnych.

10 FindAPost-Doc
Baza stypendiów oraz pracy naukowej dla osób z tytułem doktora; baza ta posiada również część przeznaczona dla doktorantów i osób chcących zrobić doktorat - FindAPhD.


Materiał udostępniony dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Wojtowicz z Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców

Paweł Kos

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro