Aktualności
Sponsorzy


XI zwyczajny Zjazd Delegatów - obwieszczenie

W dniach 5-7 grudnia br. w Łodzi odbędzie się XI zwyczajny Zjazd Delegatów, na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie. 

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Tegoroczne wybory do organów KRD odbędą się według nowej Ordynacji Wyborczej zgodnie z zapisami Statutu KRD z dnia 4 października 2014 r.

 

Załączniki:


Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie


Formularz Zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

 

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro