Aktualności
Sponsorzy


Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów - Bydgoszcz

W dniu 28 marca 2014 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu „Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów”. Było ono współorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Uczelnianą Radę Doktorantów UTP w Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy Władzom uczelni - Rektorowi dr hab. inż. Antoniemu Bukalukowi, prof. nadzw. UTP, Prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich Prof. dr hab. inż. Januszowi Prusińskiemu, Prorektorowi ds. nauki dr hab. inż. Dariuszowi Borońskiemu, prof. nadzw. UTP oraz Przedstawicielowi Rady Samorządu Doktorantów Arturowi Mazurowskiemu.

Szkolenie prowadzili mgr inż. Artur Mazurowski, mgr inż. Tomasz Dobosz (KRD) oraz mgr Anna Walczak (KRD). Doktoranci mieli okazję wysłuchać wykładów o  następującej tematyce:

  • Programy Narodowego Centrum Nauki, których adresatami są Doktoranci – mgr Anna Walczak (KRD)
  • Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowana do Młodych Naukowców – mgr Paweł Kurzyński (NCBR)
  • Ochrona własności intelektualnej –mgr Piotr Jankowski (UTP w Bydgoszczy)

 

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie, aktywny udział, ciekawe pytania i zapraszamy na kolejne szkolenia.

W dniu 28 marca 2014 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się pierwsze z cyku szkoleń pt. „Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów”. Było ono współorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Uczelnianą Radę Doktorantów UTP Bydgoszczy.  Bardzo dziękujemy Władzom uczelni Rektorowi dr hab. inż. Antoniemu Bukalukowi, prof. nadzw. UTP, Prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich  Prof. dr hab. inż. Januszowi Prusińskiemu, Prorektorowi ds. nauki dr hab. inż. Dariuszowi Borońskiemu, prof. nadzw. UTP oraz Przedstawicielowi Rady Samorządu Doktorantów Arturowi Mazurowskiemu za koordynację działań na miejscu.
Szkolenie poprowadzone było przez mgr inż. Artura Mazurowskiego, mgr inż. Tomasza Dobosza (KRD) oraz mgr Annę Walczak (KRD). Doktoranci mieli okazję wysłuchać wykładów o  następującej tematyce:
- Programy Narodowego Centrum Nauki, których adresatami są Doktoranci – mgr Anna Walczak (KRD)
- Oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowana do Młodych Naukowców – mgr Paweł Kurzyński (NCBR)
- Ochrona własności intelektualnej –mgr Piotr Jankowski (UTP w Bydgoszczy)
Serdecznie dziękujemy za liczny udział, ciekawe pytania i zapraszamy na kolejne szkolenia.

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro