Aktualności
Sponsorzy


Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów- Gdańsk

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Młodych Naukowców razem z Uczelnianą Radą Doktorantów Politechniki Gdańskiej i Radą Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Rzecznikiem Patentowym mają przyjemność zaprosić na "Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów."

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Celem szkoleń jest przedstawienie:

 

  • podstaw prawnych zasad ubiegania się o subwencję/nagrodę/grant,
  • podstaw prawnych ubiegania się o stypendium/staże krajowe/staże zagraniczne
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek w konkursie,
  • praktycznych wskazówek pomocnych podczas przygotowywania wniosków o finansowanie: projektów badawczych/stypendiów doktorskich/staży podoktorskich,
  • instrukcji przygotowania wniosku on-line,
  • błędów najczęściej popełnianych przez wnioskodawców/osoby już realizujące projekty,
  • sposobów wypełniania raportów rocznych i końcowych,
  • ochrony własności intelektualnej.

 

 

 

Organizatorzy:

 

Anna Walczak, e-mail: anna.walczak@krd.edu.pl

Tomasz Dobosz, e-mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro