Aktualności
Sponsorzy


VIII Ogólnopolska Konferencja Nauka i Przemysł 2015

VIII Ogólnopolska Konferencja Nauka i Przemysł 2015


Politechnika Krakowska

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl


Naczelną ideą przyświecającą Konferencji "Nauka i Przemysł" jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i młodym środowiskiem naukowym. Od siedmiu lat Konferencja jest  okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz impulsem do transferu technologii z uczelni wyższych do firm.


Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, przyjedź na Konferencję!

 Zakres tematyczny Konferencji Nauka i Przemysł:

 

 • Architektura i urbanistyka: przemysł, rewitalizacja, technologia
 • Automatyka i robotyka
 • Biotechnologia
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Budownictwo
 • Chemia i technologia chemiczna
 • Farmacja
 • Informatyka
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika 
 • Medycyna
 • Transport i logistyka

 


Więcej informacji na stronie internetowej www.konferencjanip.pl 


Komitet organizacyjny

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Koordynator Konferencji Nauka i Przemysł 2015 - Justyna Morman


e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl

VIII Ogólnopolska Konferencja Nauka i Przemysł 2015
Politechnika Krakowska
Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl
Naczelną ideą przyświecającą Konferencji "Nauka i Przemysł" jest współpraca pomiędzy 
przedsiębiorstwami i młodym środowiskiem naukowym. Od siedmiu lat Konferencja jest 
okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz impulsem do transferu technologii z 
uczelni wyższych do firm.
Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki 
swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś 
dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, 
przyjedź na Konferencję!
Zakres tematyczny Konferencji Nauka i Przemysł:
 Architektura i urbanistyka: przemysł, rewitalizacja, technologia
 Automatyka i robotyka
 Biotechnologia
 Budowa i eksploatacja maszyn
 Budownictwo
 Chemia i technologia chemiczna
 Farmacja
 Informatyka
 Inżynieria chemiczna
 Inżynieria materiałowa
 Inżynieria środowiska
 Mechanika 
 Medycyna
 Transport i logistyka
Więcej informacji na stronie internetowej www.konferencjanip.pl 
Komitet organizacyjny
Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej
Koordynator Konferencji Nauka i Przemysł 2015 - Justyna Morman
e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl

 

 

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro