Aktualności
Sponsorzy


Rekrutacja na ekspertów PKA ds. doktoranckich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Polska Komisja Akredytacyjna ogłaszają rekrutację kandydatów na ekspertów PKA ds. doktoranckich!

Zakres obowiązków:

- przeprowadzanie wizytacji podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni wraz z wyznaczonymi przez właściwe organy Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołami oceniającymi,
- dokonywanie oceny spraw doktoranckich w związku z ocenami instytucjonalnymi przeprowadzonymi przez Polską Komisję Akredytacyjną na podstawie właściwych kryteriów oceny,
- sporządzanie raportów powizytacyjnych.

Harmonogram rekrutacji:

Etap I

3 czerwca 2015 r. - Ostateczny termin przesłania przez osoby zainteresowane Curriculum Vitae wraz z listem motywacyjnym na adres email: rekrutacjapka@krd.edu.pl

5 czerwca 2015 r. - Termin wyłonienia osób zakwalifikowanych do drugiego etapu (informacja na stronie internetowej KRD – dodatkowo informacja na adres email).

Etap II

8 czerwca 2015 r. - Termin rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w Warszawie (informacja o miejscu rozmowy zostanie przesłana osobom zakwalifikowanym oraz umieszczona na stronie internetowej KRD).

Etap III

26-27 września 2015 r. - Termin szkolenia dla osób, które pomyślnie przeszły II etap rekrutacji. Szkolenie odbędzie się w Warszawie.

Wymagania wobec kandydatów:

- co najmniej 2 rok studiów doktoranckich,
- perspektywa pozostania doktorantem przez co najmniej kolejny rok,
- znajomość podstawowych zagadnień organizacyjnych i prawnych funkcjonowania szkół wyższych w szczególności aspektów studiów doktoranckich,
- doświadczenie w pracy w organach uczelni podejmujących tematykę związaną z kształceniem i/lub zapewnianiem jakości kształcenia na studiach doktoranckich,
- znajomość podstawowych zagadnień w zakresie jakości kształcenia i zapewniania jakości kształcenia,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
- umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
- terminowość, sumienność, rzetelność,
- umiejętność współpracy w zespole,
- umiejętność analizy i syntezy informacji,
- umiejętność formułowania spójnej wypowiedzi ustnej i pisemnej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: rekrutacjapka@krd.edu.pl

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro