Aktualności
Sponsorzy


Nadzwyczajny Zjazd Delegatów - 4 października 2014

Drodzy Doktoranci i Doktorantki,

Na mocy zapisu §5 ust. 7 pkt. 1 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 22 czerwca 2013 roku zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 4 października 2014 roku w Warszawie. Celem zwołania Zjazdu jest zmiana Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zapoczątkowanie dyskusji nad dalszymi kierunkami rozwoju samorządności doktoranckiej w Polsce.

Potrzeba zmiany niektórych zapisów Statutu KRD wynika z dotychczasowych praktyk oraz konieczności wprowadzenia nowych zapisów, które ułatwią funkcjonowanie organów KRD. Projekt Statutu przedkładam w załączeniu. Jednocześnie informuję, że po konsultacjach w środowisku doktoranckim, projekt został przedłożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie oczekujemy na jego zaopiniowanie. Pytania do projektu można kierować na adres: marcin.dokowicz@krd.edu.pl.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1).

 

Program posiedzenia:

11:00-14:00 Rozpatrzenie projektu Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-17:00 Dyskusja na temat kierunków rozwoju samorządności doktoranckiej w Polsce

 

Rejestracja Delegatów trwa do 30 września 2014 r. Rejestracji można dokonać przez formularz dostępny na stronie www.krd.org.pl. Skan zgłoszenia delegata (do pobrania na stronie www.krd.org.pl) należy przesłać na adres rejestracja.zjazd@krd.edu.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Doktorantów,

Formularz zgłoszenia delegata

Projekt Statutu

Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro