Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Warsztaty szkoleniowe

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają przyjemność zaprosić na warsztaty szkoleniowe "Finansowanie nauki dla doktorantów", które odbędą się w terminie 29 kwietnia w godzinach 10:00 - 14:30 w Centrum Edukacji Technologicznej Stara Kotłownia, sala nr 102 (ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn). 

III posiedzenie Zarządu KRD w Opolu 25.04.2015

W dniu 25.04.2015 roku odbędzie się III posiedzenie Zarządu KRD. Posiedzenie odbędzie się w Sali Senatu Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5.

Nabór uzupełniający przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłasza nabór uzupełniający przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury zgłaszać mogą, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu KRD z dnia 4 października 2014 roku, uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych. 

PILNE - konsultacje w środowisku doktoranckim projektu rozporządzenia MNiSW!

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

Przedłużenie rekrutacji do Komisji ds. Podnoszenia Świadomości Prawnej Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza rekrutację do Komisji ds. Podnoszenia Świadomości Prawnej  Doktorantów. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 14 kwietnia 2015 roku (godzina 20:00). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro