Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Spotkanie Zarządu KRD z Panią Minister Leną Kolarską-Bobińską

Godzinne spotkanie w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miało nie tylko kurtuazyjny charakter. W efekcie ustaleń zawartych  na spotkaniu powstanie Diagnoza stanu studiów doktoranckich, w której Pani Minister znajdzie doktoranckie spojrzenie na problemy, którym warto przyjrzeć się z bliska. 

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta

W związku z planowanym powołaniem Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta uprzejmie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do ww. organu. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do dnia 23 stycznia 2014 r.

Nabór do Komisji Prawnej

W związku z planowanym powołaniem Komisji Prawnej KRD uprzejmie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do ww. organu. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do dnia 23 stycznia 2014 r.

2015-05-14-16-28-09 PILNE - konsultacje w środowisku doktoranckim projektu rozporządzenia MNiSW!

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

2015-05-14-16-28-17 PILNE - konsultacje w środowisku doktoranckim projektu rozporządzenia MNiSW!

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro