Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Diagnoza stanu studiów doktoranckich - konsultacje

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uprzejmie informuje o rozpoczęciu doktoranckich konsultacji społecznych, których wynikiem będzie opracowanie dokumentu "Diagnoza stanu studiów doktoranckich". Dokument ten, jako głos środowiska, przedłożony zostanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Filozofia tematem posiedzenia Podkomisji ds. NiSW

6 lutego br. w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące miejsca nauk humanistycznych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii.

 

Ważne informacje - Zmiana ustawy Prawo o Szkolnictw​ie Wyższym

Środowisko akademickie jest zgodne, że konieczna jest nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Również zapisy dotyczące spraw doktoranckich wymagają zmian. Proponowane przez KRD zmiany nie są rewolucyjne, ale porządkują ramy studiów doktoranckich i precyzują pozycję doktorantów w świecie nauki.

Zmiana ustawy Prawo o Szkolnictw​ie Wyższym

6 lutego br. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W planie obrad znajdzie się m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz niektórych innych ustaw. Opinię KRD dotyczącą projektu ustawy można znaleźć tutaj

Wyniki VI edycji konkursu PRODOK i I edycji konkursu PROPAN

W 2013 roku już po raz szósty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz pierwszy zorganizowano natomiast - bliźniaczy w stosunku do PRODOKA - konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk - PROPAN. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro