Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Doktorantów w Siatkówce Plażowej – odwołane

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów z wielką przykrością zawiadamia o odwołaniu planowanych na 12-14 sierpnia br. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Doktorantów w Siatkówce Plażowej. 

Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

W dniu 26 lipca 2014 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbył się VII Zwyczajny Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Podczas posiedzenia przyjęto m.in. logo DFUP; przyjęto nowego członka DFUP (Uniwersytet Opolski). Na wniosek przedstawicieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Akademii Ignatianum w Krakowie przegłosowano zmiany w „Statucie DFUP” pozwalające na zrzeszanie się w porozumieniu szkół wyższych (nie będących uniwersytetami) prowadzących studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (z głosem doradczym). 

Konsultacje rozporządzeń MNiSW

W związku z zakończeniem prac parlamentarnych nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także zbliżającym się okresem konsultacji społecznych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Krajowa Reprezentacja Doktorantów uprzejmie informuje o możliwości nadsyłanie uwag do obecnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór uzupełniający do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 8 sierpnia 2014 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta”.

Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD.

Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do dnia 8 sierpnia 2014 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja Prawna KRD”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro