Aktualności
Sponsorzy


Aktualności
Ogłoszenie Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK edycja 2014

Celem Konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Ogłoszenie Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce PROPAN edycja 2014

Celem Konkursu jest wyłonienie instytutu najbardziej przyjaznego doktorantom oraz promowanie dobrych rozwiązań dla doktorantów. W konkursie uczestniczyć mogą instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów- Łódź

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Młodych Naukowców razem z Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Łódzkim Porozumieniem Doktorantów we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy mają przyjemność zaprosić na "Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów".

ZAPISZ SIĘ 

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów połączona z warsztatami szkoleniowymi: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne - 22 listopada 2014 r. w Lublinie.

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów połączona z warsztatami szkoleniowymi: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne , która odbędzie się 22 listopada 2014 r. w Lublinie.  Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych z całej Polski. 

Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów- Białystok

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Młodych Naukowców razem z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy oraz Rzecznikiem Patentowym mają przyjemność zaprosić na "Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów".


ZAPISZ SIĘ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rzecznik Praw Doktoranta
Partnerzy

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów


 


Perspektywy

 


mojestypendium.pl

 


EURAXESS

 

 

Logo be-pro